Inlämning av idéer

Skicka in din patenterade idé eller design

Tack för ditt intresse för vårt utvärderingsförfarande för externt inlämnade uppfinningar och idéer. Som företag utvärderar vi gärna idéer mot våra specifika affärskrav, under följande villkor:


1. Vi kommer endast att överväga produktdesigner och -idéer. Skicka inte idéer om marknadsföring eller varumärken till oss.


2. Designen eller idén måste vara ny och måste skyddas av ett patent eller en patentansökan. Om du behöver hjälp med att skicka in en patentansökan, vänligen vänd dig till USA:s patent- och varumärkesmyndighet eller kontakta ditt lokala statliga advokatförbund för att be om ett yttrande från en patentadvokat eller ett patentombud. Beslutet att ansöka om patent ligger helt hos dig och du bör vara medveten om att det inte finns någon garanti, vare sig uttryckt eller underförstådd, att New Balance har ett intresse av det du skickar in.


3. Designen eller idén måste vara relevant för vår kärnverksamhet (idrottsskor, -kläder och relaterade tillbehör), den måste vara ekonomiskt lönsam ur ett tillverknings- och marknadsföringsperspektiv och måste, enligt vår uppfattning, tillfredsställa våra kunders behov.


4. Eventuellt material som skickas in för utvärdering kommer inte att returneras.


5. Allt material som skickas in för utvärdering måste lämnas in på icke-konfidentiell grund. New Balance utfärdar INTE sekretessavtal relaterade till oönskade inlämningar av uppfinningar och därför kommer vi omedelbart och utan granskning att kassera alla inlämningar som kräver ett sekretessavtal.


6. Alla upplysningar MÅSTE skickas direkt till vår avdelning för immateriella rättigheter för granskning. Försök inte skicka in din design eller idé till någon annan New Balance-medarbetare eftersom du endast kommer att hänvisas tillbaka till denna procedur och alla inlämningar som inte först granskas av vår avdelning för immateriella rättigheter kommer att avvisas.


Allmänna förslag om produkterna vi erbjuder, förbättringar du skulle vilja se och annan feedback eller andra tankar som du skulle vilja dela med oss bör skickas in här. Om du känner att din patenterade design eller idé uppfyller ovanstående villkor ska du ladda ner formuläret för extern inlämning som tillhandahålls nedan och skicka in det, med tillhörande material bifogat, via e-post eller post till lämplig adress som anges på formuläret:

Observera att beslutstiden för utvärdering av bidrag kan variera från så lite som några veckor till flera månader. Även om vi överväger varje inlämning som vi tar emot och som skickas enligt ovanstående villkor kan vi på grund av den höga volymen av bidrag tyvärr inte svara personligen på varje inlämning.