Sekretess- och cookiepolicy

Senast uppdaterad: 25 maj 2018 

I. Sekretesspolicy

II. Cookiepolicy

I. Sekretesspolicy

Tack för att du väljer att lita på New Balance. Vi är angelägna om att skydda din integritet och tar vårt ansvar när det gäller säkerheten kring våra kunders personliga uppgifter på största allvar. Denna sekretesspolicy beskriver vilka personliga uppgifter vi samlar in om dig, hur och varför vi samlar in och använder dem, vem som har tillgång till dem och vilka rättigheter du har. Läs igenom den noggrant.

Den här sekretesspolicyn tillhandahålls i ett format med flera lager, så att du kan klicka dig vidare till de specifika avsnitten nedan:

1. När gäller denna sekretesspolicy för mig?

2. Vem är ansvarig för mina personliga uppgifter?

3. Vilka personliga uppgifter samlar New Balance in om mig och hur?

4. I vilka syften använder New Balance mina personliga uppgifter?

5. Vilken är New Balance rättsliga grund för användning av mina personliga uppgifter?

6. Vem delar New Balance mina personliga uppgifter med?

7. Hur skyddas mina personliga uppgifter?

8. Internationella överföringar av personliga uppgifter

9. Vad är New Balance sekretesspolicy för barn?

10. Hur påverkar länkar från New Balance sida till andra webbplatser eller appar mig?

11. Hur länge sparar New Balance mina personliga uppgifter?

12. Vilka rättigheter har jag kring mina uppgifter?

13. Hur kan jag välja bort/avregistrera mig från New Balance marknadsföring via e-post?

14. Hur kan jag se, uppdatera eller radera informationen i "Mitt konto"?

15. Hur kan jag kontakta New Balance om jag har frågor eller klagomål om denna sekretesspolicy?

16. Ändringar i denna sekretesspolicy och din skyldighet att informera oss om ändringar

Observera att du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima affärsändamål eller för direktmarknadsföring (inklusive all relaterad profilering som vi gör för att säkerställa att vår marknadsföring är relevant för våra kunders intressen). För mer information om din rätt att göra invändningar och hur du kan utöva den, se avsnitt 12. Vilka är mina rättigheter?

1. När gäller denna sekretesspolicy för mig?

Den här sekretesspolicyn gäller alla personliga uppgifter som samlas in av New Balance Athletic Shoes (UK) Limited och dess dotterbolag, antingen i New Balance-butiker eller via följande tjänster:

 • www.newbalance.co.uk och alla andra webbplatser som drivs av eller på uppdrag av New Balance Athletics Shoes (UK) Limited, inklusive men inte begränsat till följande (”Webbplatsen”):
 • www.newbalance.de
 • www.newbalance.es
 • www.newbalance.pt
 • www.newbalance.ie
 • www.newbalance.se
 • www.newbalance.lv
 • si.newbalance.eu
 • www.newbalance.fr
 • www.newbalance.it
 • www.newbalance.be
 • dk.newbalance.eu
 • fi.newbalance.eu
 • www.newbalance.lu
 • ee.newbalance.eu
 • lt.newbalance.eu
 • nl.newbalance.eu
 • at.newbalance.eu
 • www.newbalance.com.gr
 • www.newbalance.co.hu
 • cz.newbalance.eu
 • www.nbblackoutsquad.com,

alla tjänster som görs tillgängliga av New Balance via webbplatsen och

Stride ID Experience som görs tillgänglig av New Balance i utvalda butiker.

I denna sekretesspolicy kallas tjänsterna som anges ovan (inklusive driften av New Balance-butiker) samlat som ”Tjänsten”.

Den här sekretesspolicyn gäller oavsett om du är en ”Besökare” (vilket innebär att du tittar på Tjänsten) eller om du är ”Medlem” (vilket betyder att du har registrerat dig för ”Mitt konto” med New Balance, har köpt produkter på vår webbplats eller använt någon komponent i Tjänsten).

2. Vem är ansvarig för mina personliga uppgifter?

New Balance Athletic Shoes (UK) Limited (ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 01616165 och registrerad adress på Appleton House, 430 Birchwood Boulevard, Birchwood, Warrington, Cheshire, WA3 7WD, UK) och New Balance Athletics, Inc. (ett företag registrerat i Massachusetts, USA, med registrerad adress på 100 Guest Street, Boston, MA 02135 USA) är tillsammans personuppgiftsansvariga för de personliga uppgifter som samlas in om dig när du använder tjänsten (de hänvisas till i den här sekretesspolicyn som ”New Balance”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Det innebär att vi kontrollerar hur dina personliga uppgifter samlas in i samband med Tjänsten och bestämmer hur och varför sådana personliga uppgifter används för ändamålen i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Eftersom New Balance Athletics, Inc. är ett amerikanskt företag, kräver dataskyddslagstiftningen i Europeiska unionen (“EU”) (känd som General Data Protection Regulation eller “GDPR”) att det utser en representant etablerad i EU. Den representanten är New Balance Athletic Shoes (U.K.) Limited. För att kontakta New Balance Athletics Shoes (Storbritannien) Limited, se avsnitt 15. HUR KAN JAG KONTAKTA NEW BALANCE OM JAG HAR FRÅGOR ELLER KLAGOMÅL OM DENNA SEKRETESSPOLICY?

3. Vilka personliga uppgifter samlar New Balance in om mig och hur?

Personliga uppgifter (eller personliga data) är all information som identifierar dig personligen, antingen direkt (till exempel ditt namn) eller indirekt (till exempel information om din användning av Tjänsten).

Information du lämnar till oss

Vi samlar in följande personuppgifter från dig:

 • Grundläggande identitet och kontaktinformation: Vi samlar in ditt namn, din titel, din postkod/leveransadress, din e-postadress och ditt telefonnummer om du köper produkter på vår webbplats. Vi kan också samla in delar av eller all denna information om du:
 • registrerar dig för "Mitt konto" på vår webbplats,
 • fyller i frågeformuläret "Om mig" för att berätta om dina shoppingpreferenser, där vi också kan samla in kön, skostorlek, skobredd, klädstorlek, hobbyer, shoppingpreferenser, information om dina veckovisa träningspass och om du har barn och deras kön,
 • registrerar dig för att få vår marknadsföring,
 • deltar i någon av våra tävlingar, kampanjer, undersökningar eller frågeformulär, där vi också kan samla in dina användarnamn på sociala medier;
 • kontaktar eller korresponderar med oss om Tjänsten (eller någon del av den) och/eller
 • deltar i en New Balance löpklubb.
 • Betalningsinformation: Vi samlar in dina betalkortsuppgifter och din faktureringsadress om du köper produkter på vår webbplats. Vi behåller inte dina betalkortsuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att slutföra din beställning. Men om du registrerar dig för "Mitt konto" kan du välja att spara dina betalkortsuppgifter på ditt konto så att du inte behöver ange dina fullständiga betalkortsuppgifter igen nästa gång du köper något. Se avsnitt 7. Hur skyddas mina personliga uppgifter? för att ta reda på mer om hur vi skyddar dina betalkortsuppgifter.
 • Transaktionsinformation: Vi dokumenterar din beställningshistorik, inklusive köpta produkter, datum, tid och värde för varje transaktion, samt din fakturerings- och leveransadress.
 • Kontoinloggning: Om du registrerar dig för ”Mitt konto” sparar vi användarnamnet och e-postadressen för din kontoinloggning i fall du behöver komma ihåg dessa i framtiden.
 • Korrespondens och feedback: Vi samlar in alla personliga uppgifter som du lämnar till oss emellanåt när du besöker en New Balance-butik, fyller i en undersökning eller ett frågeformulär, skickar in en produktrecension eller kontaktar oss via e-post, brev, telefon eller vår webbplats. Om du kontaktar oss via telefon kan vi även spela in samtalet i utbildnings- och förbättringssyfte och göra anteckningar i samband med ditt samtal.
 • Marknadsförings- och kommunikationspreferenser: Vi samlar in information kring vilken typ av marknadsföring du vill motta från oss samt dina föredragna kommunikationssätt.
 • Information du delar med oss om du deltar i Stride ID Experience

Information du delar med oss om du deltar i Stride ID Experience

New Balance Stride ID Experience innehåller skanningsteknik som tillhandahålls av vår teknikleverantör Volumental som använder infrarött ljus för att skapa en tredimensionell (3D) bild av dina fötter, och samlar in viktiga mått för dig och dina fötter, inklusive ditt kön, fotlängd, fotbredd, fotvalvshöjd, steg, flexibilitet och fotstorlek. Skanningstekniken skapar också en skoprofil, inklusive fotstorlek och fotbredd, för att generera en nätbild i 3D av dina fötter.

Skanningstekniken kan även kombineras med gånganalysteknik, vilket innebär att en videoanalys av dina fötter medan du springer görs för att mäta din gång.

Vi samlar även in information om vilken skomodell du provar och om du gör ett köp.

Sammantaget används denna information för att hjälpa oss att ge en rekommendation om bättre passform som passar dina behov och hitta de perfekta skorna för att optimera idrottares prestation.

Om du väljer att få en kopia av din 3D-fotbild (och i tillämpliga fall en ögonblicksbild från din gånganalysvideo) samlar vi även in ditt namn, e-postadress, telefonnummer och åldersintervall, och sparar denna information tillsammans med ditt steg-ID och gångmått. Om du väljer att inte få en kopia av din 3D-fotbild eller ögonblicksbild från din gånganalysvideo kommer vi att radera din gånganalysvideo och behåller endast den resulterande mätdatan, som inte går att identifiera dig med. Vi behåller denna information för att bättre förstå och förbättra passformen för våra produkter.

Vi delar våra mätdata (men aldrig din kontaktinformation) med Volumental, som använder den här informationen för att förbättra sin skanningsteknik. Volumental behåller också de obearbetade infraröda bilderna från din skanning och den resulterande nätbilden i 3D i syfte att förbättra sin fotskanningsteknik för att kunna erbjuda kunderna de lösningar som passar bäst. Vi delar aldrig någon kontaktinformation (som ditt namn eller din e-postadress) med Volumental. Om du efter din skanning invänder mot behandlingen som beskrivs i det här avsnittet kommer vi att radera din skanning och eventuella mätdata och instruera Volumental att göra detsamma.

Information som vi samlar in från andra källor

Vi får även information om dig från andra källor:

 • CCTV: Om du besöker en New Balance-butik kan vi samla in din bild genom vår användning av CCTV.
 • Cookies och liknande tekniker: När du besöker vår webbplats använder vi cookies och liknande tekniker, såsom spårpixlar och fyrar, för att automatiskt samla in information om:
 • din aktivitet och användning av tjänsten samt
 • enheten du använder för att gå in på vår webbplats (inklusive märke, modell och operativsystem, internetprotokoll (IP)-adress (från vilken vi kan härleda din geografiska plats), webbläsartyp och mobilenhetsidentifierare).

Vi anlitar även tredje parter som placerar cookies på vår webbplats för att samla in samma eller liknande information och dela denna information med New Balance. Läs mer i vår cookiepolicy.

 • Sociala medier: Om du nämner New Balance eller New Balance-relaterad information i ett inlägg på någon social medieplattform, som Facebook, Instagram eller YouTube, kan vi samla in offentligt tillgänglig information om ditt inlägg, inklusive ditt namn, användarnamn, plats, datum och tid för ditt inlägg, innehållet i ditt inlägg och eventuella bilder och/eller videor i ditt inlägg. Vi kommer endast att samla in data som leverantören av sociala medier uttryckligen har gett oss tillåtelse att samla in, utefter dina sekretessinställningar på den sociala medieplattformen. Vi har ingen kontroll över de sociala medieplattformarnas sekretesspolicyer. Läs deras sekretesspolicy för mer information om hur de använder din personliga information, vem de delar den med och hur du hanterar dina sekretessinställningar på dessa plattformar.
 • Fit Finder: Om du på webbplatsen använder vår ”Fit Finder”-funktion kommer vi att samla in din längd, vikt, kroppsform, klädstorlek, storlekspreferenser och ålder för att rekommendera en storlek som passar dig baserat på storlekar köpta av andra personer som liknar dig. Du kan inte identifieras utifrån informationen du skickar in och vi länkar inte någon information du tillhandahåller via den här funktionen till dig eller ditt konto.

Förutom information som vi samlar in genom användningen av CCTV i New Balance-butiker, som vi hela tiden håller åtskilda, kan vi kombinera den personliga informationen vi samlar in från dig och från de andra källorna som anges ovan. Vi gör detta för att säkerställa att informationen vi har om dig hålls uppdaterad och för att skapa en tydligare bild av vår kundbas, så att vi kan förstå vilka typer av erbjudanden du kan vara intresserad av och förbättra Tjänsten i framtiden.

4. För vilka ändamål använder New Balance mina personliga uppgifter?

Vi använder de personliga uppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig genom din användning av Tjänsten för följande ändamål:

För att behandla dina beställningar och returer

Vi behöver använda dina personliga uppgifter för att behandla alla beställningar och returer du gör i enlighet med våra Villkor. Den här aktiviteten omfattar att kontakta dig för att bekräfta när du har gjort en beställning, hantera betalningar, kostnader och avgifter samt att samla in och kräva in eventuella pengar som du är skyldig oss. Det kräver att vi behandlar din identitets- och kontaktinformation, betalningsinformation och transaktionsinformation.

För att registrera dig för och hantera ”Mitt konto”

Om du vill skapa ett konto med hjälp av tjänsten ”Mitt konto” måste vi behandla din identitets- och kontaktinformation. Du kommer också att bli ombedd att ange kontoinloggningsuppgifter. När kontot har skapats använder vi denna information för att identifiera dig som en ny eller återkommande kund och hantera ditt konto framöver. Det inbegriper att föra ett register över dina kontoinloggningsuppgifter (ditt användarnamn och din e-postadress) om du behöver påminnas om dessa i framtiden.

För att tillhandahålla dig de tjänster som är tillgängliga via vår Webbplats

För att kunna tillhandahålla vissa tjänster via vår Webbplats behöver vi behandla dina personliga uppgifter. Till exempel använder New Balance dina personliga uppgifter för följande ändamål i syfte att tillhandahålla dig tjänster som är tillgängliga via vår Webbplats:

 • Funktionen ”Hitta en butik”: genom att ange ditt postnummer eller din ort kan vi hjälpa dig att hitta en New Balance-butik;
 • Lager: Vi använder din platsinformation för att ge dig rekommendationer om butiker i närheten som har produkter tillgängliga i lager;
 • ”Hjälp” eller ”Livechatt”: New Balances kundtjänstrepresentanter kan komma att kommunicera med dig i realtid för att hjälpa dig med eventuella frågor du kan ha när du besöker Webbplatsen;
 • Idéinlämning: för att skicka in ett uppslag eller en idé för utvärdering av New Balance ber vi dig att fylla i ett inlämningsformulär med ditt namn, företag, adress, telefon och e-postadress så att vi kan kontakta dig om det behövs angående din inlämning;
 • Jobbansökan: om du ansöker om ett jobb via vår Webbplats kommer du att tas till vår tredjepartsleverantör Workdays webbplats och där uppmanas att ange en e-postadress för att skapa ett Workday-konto;
 • Funktionen ”Fit Finder”: vi samlar in storlekar och andra personliga uppgifter för att hjälpa oss att rekommendera en storlek för en viss produkt; och/eller
 • Nyhetsbrev: för att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in din e-postadress så att vi kan skicka nyhetsbreven till dig.

För att hantera din relation med oss

Vi använder din identitets- och kontaktinformation för att hantera vår relation med dig i samband med Tjänsten, inklusive att meddela dig om ändringar av villkoren i eventuella avtal mellan oss eller av någon relaterad information (såsom ändringar av denna Sekretesspolicy).

För att använda Stride I.D. Experience

Om du deltar i Stride I.D. Experience, och har gett ditt samtycke till det, använder vi uppgifterna som samlas in från dig för att:

 • skicka en kopia av eller ge dig åtkomst via ditt New Balance-konto till din 3D-fotskanning och (i tillämpliga fall) en ögonblicksbild från videon där du springer för din gånganalys;
 • ge en analys och råd om vilka produkter som passar dina behov bäst;
 • ringa till dig för att få din feedback om din Stride I.D. Experience och ta reda på hur våra produkter presterar;
 • kontakta dig per telefon eller e-post om andra New Balance-produkter, -tjänster och -erbjudanden där du har samtyckt till att ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden från oss; och
 • utföra analys av den mottagna informationen (i sammanställd, icke-identifierbar form) för att hjälpa till att förbättra Stride I.D. Experience.

För mer information om Stride I.D. Experience, se avsnitt3. Vilka personliga uppgifter samlar New Balance in om mig och hur?

För att skydda New Balance-butikerna

Vi använder övervakningskameror i våra butiker där det är nödvändigt för att övervaka och trygga säkerheten för besökare och personal. Det finns tydliga skyltar i de områden där övervakningskameror används. Bilder av dig kan komma att samlas in om du besöker någon av våra butiker. CCTV-optagelser slettes automatisk i henhold til den opbevaringspolitik, der gælder for det land, hvor butikken er beliggende

Observera att åtkomsten till material från övervakningskameror endast är begränsad till behörig New Balance-personal. Materialet delas inte med någon tredje part, förutom brottsbekämpande myndigheter under begränsade omständigheter där vi är skyldiga att överlämna sådant material enligt lag för att förebygga och upptäcka brott.

För att leverera relevant marknadsföring till dig (vilket inbegriper automatiserat beslutsfattande och profilering för att anpassa och förbättra din kundupplevelse)

Vår marknadsföringskommunikation

Om du har gett ditt samtycke till det kommer vi att använda din identitets- och kontaktinformation och dina preferenser för att skicka dig marknadsföringskommunikation via e-post om våra produkter och tjänster, inklusive våra nyhetsbrev och information om specialerbjudanden och kampanjer som vi tror kan vara av intresse för dig.

Du kan när som helst avregistrera dig eller välja bort vår marknadsföringskommunikation. Se avsnitt13. Hur kan jag välja bort/avregistrera mig från New Balance marknadsföring via e-post?för information om hur du gör detta. 

Vår användning av automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi vill säkerställa att den marknadsföringskommunikation vi skickar till dig är relevant för dina intressen. Därför använder vi cookies och andra liknande tekniker (om du har accepterat dem) för att spåra och analysera din användning av vår Webbplats, de tjänster som är tillgängliga genom dem och din interaktion med eventuell marknadsföringskommunikation som vi skickar till dig för att hjälpa oss att bygga upp en profil av dina preferenser. Till exempel samlar vi in information om hur du navigerar på vår Webbplats, inklusive webbsidor eller produkter du har tittat på eller lagt i din varukorg, för att hjälpa oss förstå vad du gillar.

För dig betyder detta att om du har gått med på att ta emot marknadsföringskommunikation från oss är det mer sannolikt att du får meddelanden, specialerbjudanden och kampanjer som vi tror att du kan gilla och som är skräddarsydda efter dina preferenser, utifrån din tidigare aktivitet. Det betyder också att vi inte skickar samma marknadsföringskommunikation till alla våra kunder, så du kanske inte får samma erbjudanden som en annan kund.

Dessutom kan vi använda informationen vi samlar in om dina preferenser för att visa innehåll och erbjudanden på vår Webbplats och andra webbplatser och appar som är mer relevanta för dig och dina intressen.

Det kan innebära att leverera riktad reklam på vår Webbplats eller andra webbplatser och appar som du har tillgång till, eller att begränsa antalet gånger du ser en viss annons.

I vår Cookiepolicyfinns mer information om vår användning av cookies och hur du kan hantera dina cookie-inställningar.  

Om du inte samtycker till ett automatiskt beslut som vår teknik har fattat i relation till dig eller om du vill invända mot att vi använder profilering för att skicka dig skräddarsydd marknadsföringskommunikation och att vi skickar riktad reklam, kan du meddela oss det (se avsnitt 15. Hur kan jag kontakta New Balance om jag har frågor eller klagomål om denna sekretesspolicy?) Om du har invändningar kommer vi inte att kunna fortsätta att skicka dig skräddarsydd marknadsföringskommunikation, vilket innebär att de erbjudanden du får från oss kanske inte är lika relevanta för dig.

Observera att den rättsliga grunden för att vi skräddarsyr vår marknadskommunikation efter dina preferenser är att det ligger i vårt legitima intresse att göra det, efter att ha tagit hänsyn till om dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter åsidosätts av denna typ av behandling. Se avsnitt 5. Vilken är New Balances rättsliga grund för användning av mina personliga uppgifter?för mer information om vilka våra legitima intressen är.  

För att kommunicera med dig på sociala medier 

Om du inkluderar New Balance eller New Balance-relaterad information i ett inlägg på sociala medier kan vi använda den offentligt tillgängliga information som du lägger upp för att kommunicera med dig angående inlägget. Vi kan också sammanställa dessa data med data från andra inlägg på sociala medier om New Balance (från vilka du inte kan identifieras) för att bättre förstå och mer effektivt hantera New Balances närvaro i sociala medier och marknadsföringskampanjer.

För att arrangera tävlingar

Om du väljer att delta i en tävling eller enkät som vi arrangerar, inklusive sådana som vi arrangerar på tredjepartswebbplatser, behöver vi använda din identitets- och kontaktinformation och eventuella andra personliga uppgifter som du tillhandahåller vid tidpunkten för anmälan så att vi kan hantera tävlingen (i förekommande fall).

För att administrera och skydda vår verksamhet och Webbplats

Vi behandlar dina personliga uppgifter i samband med att vi administrerar vår verksamhet och vår Webbplats. Detta omfattar felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och värdhantering av data.

För att använda dataanalys för att förbättra vår Webbplatsmarknadsföring och de tjänster som är tillgängliga via vår Webbplats

Vi behöver använda personliga uppgifter för att skapa en tydligare bild av våra kunder både som grupp och som individer. Vi gör detta genom att använda cookies och liknande tekniker för att fånga upp och analysera din användning av vår Webbplats, de tjänster som är tillgängliga genom dem och din interaktion med eventuell marknadsföringskommunikation som vi skickar till dig. Vi kan också sammanställa denna information i anonym form med information om andra kunder för analytiska ändamål.

Det gör det möjligt för oss att betjäna dig bättre som kund eftersom den information vi samlar in hjälper oss att förbättra:

 • vår Webbplats och de informationsteknologiska system (inklusive säkerhet) som används för att driva dem;
 • vårt produktutbud och de tjänster vi tillhandahåller via vår Webbplats; och
 • effektiviteten hos vår marknadsföringskommunikation till dig.

Vi anlitar ett antal tredjepartsföretag för att hjälpa till med driften av vår webbplats och för att optimera den tjänst som vi tillhandahåller våra kunder. Se avsnitt 6. MED VEM DELAR NEW BALANCE MINA PERSONUPPGIFTER? för att läsa mer om dessa tredjepartsföretag. Läs också vår COOKIEPOLICY för att få veta mer om hur vi och tredjepartsföretagen använder cookies och hur du kan hantera dina cookieinställningar. 

För att tillhandahålla och förbättra vår kundtjänst

Vi använder dina personliga uppgifter för att kunna tillhandahålla och förbättra vår kundtjänst. Till exempel använder vi de personliga uppgifter vi har om dig för att hjälpa oss att hantera eventuella förfrågningar eller klagomål som du har gjort, eller för att hantera eventuella tvister som kan uppstå när vi tillhandahåller Tjänsten till dig.

För att göra marknadsundersökningar

Vi kan bjuda in dig att delta i marknadsundersökningar, såsom kundundersökningar, produktrecensioner eller frågeformulär. Om du accepterar vår inbjudan kommer vi att använda din feedback för att förbättra Tjänsten. Om du meddelar oss att du inte vill bli kontaktad om marknadsundersökningar, eller om du inte accepterar vår inbjudan, kommer vi att respektera detta val och det kommer inte att påverka din möjlighet att komma åt och använda Tjänsten.

För att uppfylla våra juridiska skyldigheter och för att upptäcka, förhindra och utreda andra faktiska eller misstänkta lagöverträdelser eller missbruk av vår Tjänst

Under vissa omständigheter använder vi dina personliga uppgifter endast i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter, inklusive för att upptäcka, förhindra och utreda bedrägerier eller för att underlätta utövandet av dina konsumenträttigheter. Dessutom kan vi behöva använda dina personliga uppgifter för att upptäcka, förhindra och utreda andra faktiska eller misstänkta lagöverträdelser eller missbruk av vår Tjänst. 

5. Vilken är New Balances rättsliga grund för användning av mina personliga uppgifter?

Dataskyddslagstiftningen kräver att vi endast behandlar dina personuppgifter om det finns en laglig grund för oss att göra det. Dessa anges i dataskyddsförordningen och vi baserar vår användning på ett antal olika rättsliga grunder. Dessa är följande:

Samtycke, Artikel 6 (1)(a) GDPR

Under vissa omständigheter behandlar vi dina personuppgifter efter att ha erhållit ditt samtycke i syfte att:

 • skicka marknadsföring till dig,
 • genomföra marknadsundersökningar och
 • driva Stride ID Experience och ge våra kunder råd om deras skopassform i samband med Stride ID Experience.

Nödvändigt för att göra ett avtal mellan oss, Artikel 6 (1)(a) GDPR

Det är nödvändigt för oss att behandla din identitet och kontaktinformation, betalningsinformation, transaktionsinformation och kontoinloggningsuppgifter för att göra vissa avtal mellan oss. Det inkluderar till exempel användarvillkor för vår webbplats och de tjänster som görs tillgängliga genom den, försäljningen av våra produkter och våra tävlingar. I synnerhet förlitar vi oss på denna rättsliga grund för att behandla dina beställningar, returer och betalningar, när du registrerar dig för "Mitt konto” och hanterar ditt konto samt för din relation med oss, när du genomför tävlingar och för att tillhandahålla och förbättra vår kundtjänst.

Nödvändigt för att följa våra juridiska skyldigheter, Artikel 6 (1)(a) GDPR

I vissa fall använder vi dina personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter, inklusive för att upptäcka, förhindra och utreda bedrägerier eller för att underlätta utövandet av dina rättigheter som konsument.

Nödvändigt för våra legitima intressen, Artikel 6 (1)(a) GDPR

Under vissa omständigheter använder vi dina personuppgifter endast i den utsträkcning som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter, inklusive att upptäcka, förhindra och utreda bedrägerier eller för att möjliggöra ditt utövande av dina rättigheter som konsument.

Det är ibland nödvändigt för oss att samla in och använda din personliga information i enlighet med denna sekretesspolicy för våra legitima intressen som företag, vilka är att:

 • förse våra kunder med produkter och tjänster som är så användbara och fördelaktiga som möjligt, inklusive genom att personanpassa vår kontakt med kunder och berätta för kunder om erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dem,
 • utveckla och förbättra vår webbplats för att förbättra kundupplevelsen,
 • skydda Tjänstens säkerhet och effektiva drift,
 • bättre förstå vår kundbas genom att interagera med våra kunder och genomföra undersökningar och analysera hur kunder använder var och en av våra tjänster och interagerar med oss, så att vi kan förbättra dessa tjänster såväl som vårt produktsortiment, vår marknadsföring och vår kommunikation (vilket också kan gynna dig),
 • utbilda vår personal så att vi kan ge våra kunder bättre kundservice,
 • säkerställa en effektiv ledning och intern administration av vår verksamhet, inklusive vår dokumentering, uppdaterade webbplats, dokumentlagring, IT-säkerhet, efterlevnad av lagstiftning och utövande eller försvar av juridiska anspråk,
 • tillhandahålla en säkrare miljö för besökare och personal i New Balance-butiker och för att skydda vår egendom.

Kontakta oss om du vill ha mer information om de balanstester som vi har genomfört (se avsnitt 15. Hur kan jag kontakta New Balance om jag har frågor eller klagomål om denna sekretesspolicy?).

6. Vem delar New Balance mina personliga uppgifter med?

För de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy kan vi behöva dela dina personliga uppgifter med följande tredje parter:

 • New Balances dotterbolag: Vår verksamhet har sitt huvudkontor i USA och vi arbetar på global nivå. För att kunna tillhandahålla de tjänster du begär från oss, inklusive Stride ID Experience, kan våra dotterbolag och deltagande butiker behöva komma åt dina personliga uppgifter. Våra dotterbolag kommer endast att använda dina uppgifter i de syften för vilka de ursprungligen samlades in och i enlighet med denna sekretesspolicy. Vissa av våra dotterbolag finns i länder utanför EES, och om vi överför din information utanför EES gör vi det i enlighet med specifika avtal som godkänts av EU-kommissionen, som ger personliga uppgifter samma skydd som de har inom EES, vilket beskrivs närmare i avsnitt 8. Internationella överföringar av personliga uppgifter.
 • Tredjepartsleverantörer: I syfte att driva vår verksamhet kan vi behöva överföra dina personliga uppgifter till våra tredjepartsleverantörer som använder informationen för att bedriva New Balance-affärer enligt våra instruktioner och agerar som "databehandlare" på våra vägnar i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vissa av våra tredjepartsleverantörer finns i länder utanför EES, och om vi överför dina uppgifter utanför EES ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att skydda dina personliga uppgifter, inklusive genom att använda specifika avtal som har godkänts av EU-kommissionen och/eller kontrollera att tjänsteleverantörer som befinner sig i USA är en del av EU-US Privacy Shield, enligt beskrivningen i avsnitt 8. Internationella överföringar av personliga uppgifter

Till exempel hjälper våra tredjepartsleverantörer oss med kreditkortshantering, frakt, datahantering, e-postdistribution, informationsanalyser, kampanjhantering och andra relaterade tjänster för New Balance. Vi förser våra föredragna tjänsteleverantörer med de personliga uppgifter som de behöver för att utföra sina tjänster och arbetar med dem för att säkerställa att dina personliga uppgifter är skyddade.

När du väljer att delta i Stride ID Experience delar vi viss information med Volumental enligt beskrivningen i avsnitt 3. Vilka personliga uppgifter samlar New Balance in om mig och hur?

 • Tredje parter som tillhandahåller riktade produktrekommendationer och annan kommunikation: Vi använder tredjepartsföretag som hjälper till med riktade produktrekommendationer och annan kommunikation. För att göra det möjligt för dessa företag att förse dig med riktade rekommendationer och annan kommunikation kan vi förse dem med vissa personliga uppgifter om dig, såsom ditt namn, adress och e-postadress, såväl som din transaktionshistorik. Dessa tredje parter kan också samla in information om din aktivitet på webbplatsen genom att använda cookies och liknande tekniker. Dessa företag kan använda sådan information om dig för att rekommendera produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Vissa av företagen som tillhandahåller tjänster för inriktad marknadsföring till New Balance finns i länder utanför EES, och om vi överför dina uppgifter utanför EES ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att skydda dina personliga uppgifter, inklusive genom att använda specifika avtal som godkänts av EU-kommissionen och/eller se till att tjänsteleverantörer som befinner sig i USA är en del av EU-US Privacy Shield, som beskrivs närmare i avsnitt 8. Internationella överföringar av personlig uppgifter. Om du vill välja bort detta program kan du meddela oss (se avsnitt 15. Hur kan jag kontakta New Balance om jag har frågor eller klagomål om denna sekretesspolicy?).
 • Andra tredjepartsföretag: Vi anlitar ett antal andra tredjepartsföretag för att hjälpa till med driften av vår webbplats och för att optimera den tjänst som vi tillhandahåller våra kunder. Vi tillåter dessa tredjepartsföretag att samla in personuppgifter om dig genom vår webbplats förutsatt att detta görs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Observera att dessa parter har sina egna sekretesspolicyer som New Balance inte har någon kontroll över. New Balance väljer noggrant ut dessa tredje parter, men vi är inte ansvariga för och har inga skyldigheter för deras sekretesspolicyer eller för hur de behandlar personuppgifter, så vi rekommenderar att du läser igenom dem noggrant. De tredjepartsföretag vi arbetar med är:
 • Akamai Technologies, Inc.: Vår webbplats använder vissa leverans-, säkerhets-, och analystjänster som tillhandahålls av Akamai Technologies, Inc. (”Akamai”). Dessa tjänster använder ”cookies”, textfiler, ”web beacons”, webbläsargränssnitt och API:n för att generera loggfiler så att Akamai kan (i) förbättra leveransen av webbplatsen till dig på ett snabbt, tillförlitligt och säkert sätt, (ii) analysera webbplatsens prestanda och den associerade användarupplevelsen, (iii) utföra säkerhetsanalyser, (iv) förhindra obehörig åtkomst till webbplatsen, samt (v) tillhandahålla New Balance rapporter gällande (i)–(iv). De loggfiler som skapas kan innehålla personuppgifter i form av IP-adresser och webbplatsaktivitet samt mätdata som associeras med din användning av webbplatsen. Akamai kan komma att överföra de data som genererats till tredje part när det krävs enligt lag, eller när någon tredje part behandlar dessa data åt Akamai för ovan nämnda syften. De data som genereras kan komma att överföras, lagras och behandlas av Akamai på dess servrar, som i första hand är belägna i USA. För att säkerställa att eventuell överföring av EU-personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet följer tillämplig lagstiftning gällande dataskydd har Akamai implementerat lagenligt godkända mekanismer för överensstämmelse, inklusive, men inte begränsat till, Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA och Schweiz och USA och EU:s standardavtalsklausuler. Akamai använder inte de data som genereras för att fastställa den faktiska identiteten på någon enskild person. Genom att använda vår webbplats samtycker du till behandlingen av data som utförs av Akamai på det sätt och för de syften som angetts ovan. Mer information om Akamais databehandling, policyer och procedurer finns på https://www.akamai.com/compliance/privacy.
 • Google: Vi använder flera olika Google-tjänster, inklusive Google Maps som en del av vår ”Hitta en butik”-funktion. Din användning av Google lyder under de då aktuella ytterligare tjänstvillkoren för Google Maps/Google Earth på https://maps.google.com/help/terms_maps.htmloch Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/policies/privacy.
 • Andra tredje parter i samband med lagstadgade eller kontraktsmässiga föreskrifter: Vi kan dela dina personliga uppgifter:
 • om vi enligt lag är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter, eller för att skydda vår verksamhets, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar, i specifika fall, att dela information med brottsbekämpande eller tillsynsmyndigheter, eller behöriga tredje parter, som svar på en verifierad begäran som rör en brottsutredning eller faktisk eller misstänkt lagöverträdelse eller missbruk av vår tjänst, som kan utsätta oss och/eller någon kund eller tredje part för juridiska risker eller ansvar samt
 • till efterträdare i äganderätt eller roller för hela eller delar av vår verksamhet.

7. Hur skyddas mina personliga uppgifter?

Vi har infört en mängd olika säkerhetsåtgärder för att skydda de personliga uppgifter vi samlar in om dig från att oavsiktligt förloras, användas eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller lämnas ut.

För att säkerställa att informationen du tillhandahåller online är säker under överföring, använder vi bland annat krypteringsteknik och Secure Socket Layers (SSL). Dessa kontroller är certifierade av DigiCert®. Du kan granska vårt säkerhetscertifikat med hjälp av din webbläsare genom att klicka på det stängda låset eller den ifyllda nyckeln längst ner i din webbläsare på någon av de säkra sidorna på vår webbplats. Detta visar Tjänstens säkerhetsinformation.

Som nämnts ovan kan du välja att lagra din kredit-/betalkortsinformation i ditt ”Mitt konto”. För att skydda dina uppgifter i dessa fall krypterar vi all lagrad kredit-/betalkortsinformation och vi lagrar aldrig ditt korts CVV/CVC-nummer (som du som en försiktighetsåtgärd måste ange varje gång du gör en beställning hos oss). Om du väljer att inte lagra din kredit-/betalkortsinformation i ditt konto hos oss kommer vi endast tillfälligt att lagra hela din krypterade kredit-/betalkortsinformation, så länge som behövs för att bekräfta ditt kreditkort (till exempel för att automatiskt kontakta ett kreditkortsföretag för verifiering). När vi har gjort detta kommer vi att på ett säkert sätt ta bort din kredit-/betalkortsinformation från våra system.

Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personliga uppgifter till de anställda, agenter, leverantörer och andra tredje parter som i affärsbehov behöver känna till dem i de syften som anges i denna sekretesspolicy. De är skyldiga att endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och omfattas av tystnadsplikt.

8. Internationella överföringar av personliga uppgifter

De personliga uppgifter som vi samlar in om dig lagras på säkra servrar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och USA. Dessutom kan vi, för de syften som anges i denna sekretesspolicy, överföra personliga uppgifter som vi har sparade om dig utanför EES till tredje part som identifieras i avsnitt 6. Vem delar New Balance mina personliga uppgifter med?

De berörda länderna har kanske inte liknande dataskyddslagar som EES. Vi är skyldiga enligt dataskyddsförordningen att säkerställa att de personliga uppgifter som vi eller tredje part som anges i denna sekretesspolicy överför utanför EES behandlas på ett säkert sätt och skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse, olaglig behandling och all behandling som inte överensstämmer med syftena som anges i denna sekretesspolicy. Vi gör detta genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder implementeras:

 • I enlighet med GDPR artikel 46(2) använder vi specifika avtal som är godkända av EU-kommissionen, vilka ger personliga uppgifter samma skydd som de har inom EES. För mer information, se Europeiska kommissionens: Model contracts for the transfer of personal data to third countries. 
 • I enlighet med GDPR Artikel 45 kan vi, i de fall vi använder tjänsteleverantörer baserade i USA, överföra personliga uppgifter till dem om de är en del av Privacy Shield, vilket kräver att de tillhandahåller liknande skydd för personuppgifter som delas mellan EU och USA. För mer information, läs European Commission: EU-US Privacy Shield.

I informationen i avsnitt 6. Vem delar New Balance mina personliga uppgifter med? finns detaljer om vilka av dessa skyddsåtgärder som används för att överföra din personliga information till var och en av de tredje parter som är baserade utanför EES.

Fråga oss om du vill ha mer information om de skyddsåtgärder som används för att skydda dina personliga uppgifter när den behandlas utanför EES (se avsnitt 15. Hur kan jag kontakta New Balance om jag har frågor eller klagomål om denna sekretesspolicy?).

9. Vad är New Balance sekretesspolicy för barn?

Vi samlar inte medvetet in personliga uppgifter från någon under 13 år (”barn”), inklusive från något barn som deltar i Stride ID Experience. Om du upptäcker att ditt barn eller ett barn som du har ansvar för har lämnat personlig information till oss utan ditt samtycke kan du kontakta vår kundtjänst avgiftsfritt på 0208 89835 eller skicka e-post till customercare@newbalance.co.uk

Om vi uppmärksammas på att ett barn har lämnat personliga uppgifter till oss kommer vi omedelbart att ta bort informationen och vi kommer inte att lämna ut den till tredje part. 

10. Hur påverkar länkar från New Balances sida till andra webbplatser eller appar mig?

Ibland kan vi tillhandahålla länkar från vår webbplats till andra webbplatser och applikationer som drivs av tredje parter. De här länkarna tillhandahålls endast för din bekvämlighet och avsedda att ge ditt besök mervärde. Vi har dock ingen kontroll över dessa webbplatser och applikationer, som är oberoende av New Balance och har sina egna sekretesspolicyer och villkor. När du lämnar vår webbplats måste du vara uppmärksam på att den här sekretesspolicyn inte längre gäller och vi inte är ansvariga för dina uppgifter som en tredje part kan samla in via dessa webbplatser och applikationer. Vi rekommenderar att du läser igenom sekretesspolicyn och villkoren för tredje parts webbplatser och applikationer innan du använder dem.

11. Hur länge sparar New Balance mina personliga uppgifter?

Vi behåller inte dina personliga uppgifter längre än vad som är nödvändigt för det eller de syften som de lämnades för i enlighet med denna sekretesspolicy. Vad detta innebär i praktiken skiljer sig mellan olika kategorier av personuppgifter. När vi bestämmer de relevanta lagringsperioderna tar vi hänsyn till faktorer som:

 • rättsliga skyldigheter att lagra uppgifter under en viss tidsperiod enligt gällande lagar,
 • preskription enligt gällande lagar,
 • garantiperioden för alla produkter du har köpt från oss,
 • potentiella eller pågående rättstvister och
 • riktlinjer utfärdade av relevanta dataskyddsmyndigheter.

Annars tar vi på ett säkert sätt bort dina personuppgifter från våra system när de inte längre behövs.

12. Vilka rättigheter har jag kring mina uppgifter?

Du har följande rättigheter kring dina personuppgifter:

Rättigheter
Vad innebär det här?
1. Rätt att bli informeradDu har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter och dina rättigheter. Det är därför vi förser dig med denna information i den här sekretesspolicyn.
2. Rätt till åtkomst
Du har rätt att få tillgång till de personliga uppgifter som vi har om dig och viss annan information (liknande den som anges i denna sekretesspolicy).
3. Rätt till rättelse
Du har rätt att begära att vi korrigerar alla personliga uppgifter som vi har om dig som är felaktiga eller ofullständiga. Om du har ett "Mitt konto" hos oss kan du även se och uppdatera dina kontaktuppgifter, fakturerings- och leveransadresser när som helst genom att logga in på "Mitt konto" på vår webbplats. Se avsnitt 14. Hur kan jag se, uppdatera eller radera informationen i ”Mitt konto”? for further details.
4. Rätt till radering
Detta är också känt som "rätten att bli bortglömd" och gör det enkelt för dig att begära av vi tar bort eller raderar de personliga uppgifter som vi har om dig. Detta är inte en allmän rätt till radering, utan det finns undantag. Vi har till exempel rätt att fortsätta använda dina personuppgifter om sådan användning är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om du har ett "Mitt konto" hos oss kan du ta bort ditt konto när som helst genom att logga in på ditt ”Mitt konto” på vår webbplats. Se avsnitt 14. Hur kan jag se, uppdatera eller radera informationen i ”Mitt konto”? för mer information.
5. Rätt att begränsa behandlingen
Du har rätt att begränsa ytterligare användning av dina personliga uppgifter om du anser att informationen vi har om dig är felaktig, vår användning av sådan information är olaglig eller om vi inte längre behöver använda uppgifterna i de syften som den samlades in. När behandlingen är begränsad kan vi fortfarande lagra dina personuppgifter, men kanske inte använda dem vidare.
6. Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att erhålla och återanvända de personliga uppgifter som vi har om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få sådan information överförd till en annan ”uppgiftsansvarig” om: (a) detta är personliga uppgifter som du lämnat till oss, (b) vi behandlar sådana uppgifter grundat på ditt samtycke eller för att utföra ett avtal med dig och (c) behandlingen utförs på automatiserade sätt.
7. Rätt att invända mot behandling
Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima affärsändamål eller för direktmarknadsföring (inklusive all relaterad profilering).
8. Rätt att återkalla samtycke till behandling
Om du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för ett visst ändamål (till exempel när det gäller marknadsföringskommunikation eller Stride ID Experience), har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (även om du gör det, betyder det inte att någon behandling av dina personuppgifter fram till den punkten är olaglig).
9. Rätt att lämna ett klagomål till den brittiska dataskyddsmyndigheten
Du har rätt att göra ett klagomål till Information Commissioner's Office (ICO) om du är missnöjd med hur vi har hanterat dina personuppgifter eller anser att vår behandling av dina personuppgifter inte följer gällande dataskyddslagstiftning.

För mer information om dina rättigheter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan under avsnitt 15. Hur kan jag kontakta New Balance om jag har frågor eller klagomål om denna sekretesspolicy?

Om du ber oss att sluta använda dina personliga uppgifter på ett visst sätt eller radera dina personliga uppgifter och denna typ av användning eller personliga uppgifter krävs för att på något sätt underlätta din användning av Tjänsten, kan du inte använda Tjänsten som du gjorde tidigare. Detta inkluderar inte din rätt att välja bort att ta emot marknadsföring från oss, vilket du kan göra när som helst utan begränsningar.

13. Hur kan jag välja bort/avregistrera mig från New Balance marknadsföring via e-post?

Om du av någon anledning vill sluta ta emot e-postmeddelanden från New Balance om kommande evenemang, kampanjer, reor, nya produkter eller annat marknadsföringsinnehåll klickar du bara på avregistreringslänken längst ner i varje e-postmeddelande eller på Mitt konto-sidan på vår webbplats. Den leder dig till en sida för avregistrering där du kan välja bort att ta emot vår marknadsföring.

14. Hur kan jag se, uppdatera eller radera informationen i ”Mitt konto”?

Konton kan skapas under beställningsprocessen. Du kan logga in på eller hantera ditt konto genom att klicka på länken ”Mitt konto” högst upp på vilken sida som helst på vår webbplats.

Efter att du har loggat in kan du ändra din identitet och kontaktinformation, uppdatera dina fakturerings- och leveransadresser och betalkortsuppgifter (om du har valt att lagra denna information på ditt konto), se tidigare beställningar eller ta bort ditt konto. New Balance kan kvarhålla vissa personuppgifter när det krävs för etablering, utövning eller försvar av juridiska yrkanden.

Av säkerhetsskäl sparas inte kredit-/betalkortsinformation på ditt konto om du inte specifikt begär att den ska sparas genom att markera rutan "Spara detta kort". Vi kommer under inga omständigheter att lagra ditt korts CVV/CVC-nummer.

Kom ihåg att du är ansvarig för att skydda användarnamnet och lösenordet för ditt konto och att du enligt villkoren ansvarar för all aktivitet som sker genom användning av ditt användarnamn och lösenord.

15. Hur kan jag kontakta New Balance om jag har frågor eller klagomål om denna sekretesspolicy?

Om du har några frågor eller funderingar kring denna sekretesspolicy eller vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs ovan kan du kontakta New Balance:

Om du inte är nöjd med vårt svar på någon förfrågan eller klagomål, eller anser att vår användning av dina personliga uppgifter inte följer gällande dataskyddslagstiftning, kan du lämna ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.Om du till exempel bor i sverige kan du göra ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten genom att:

 • skriva till Drottninggatan 29, 5th Floor, Box 8114, 104 20 Stockholm;
 • ringa +46 8 657 6100 eller
 • email: imy@imy.se.

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personliga uppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, upprepad eller överdriven, eller vägra att utföra din begäran under dessa omständigheter.

Vi strävar efter att svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Det kan dock ta längre tid för oss om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I detta fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

16. Ändringar i denna sekretesspolicy och din skyldighet att informera oss om ändringar

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 25 maj 2018.

Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyn med jämna mellanrum, eftersom vi uppdaterar den emellanåt. Eventuella ändringar i den här sekretesspolicyn kommer att publiceras på webbplatsen, och vid behov kommer vi att informera dig om detta via e-post.

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Meddela oss om din personliga information ändras under din användning av tjänsten.

II. Cookiepolicy

Denna cookiepolicy (”Cookiepolicy”) gäller information som samlats in genom användning av cookies och annan liknande teknik (som i denna cookiepolicy gemensamt kallas ”cookies”) av New Balance Athletic Shoes (UK) Limited (ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 01616165 och registrerad adress på Appleton House, 430 Birchwood Boulevard, Birchwood, Warrington, Cheshire, WA3 7WD, UK) och dess dotterbolag, (som i denna cookiepolicy refereras till som ”New Balance”, ”vi”, ”oss” eller ”vårt”) när du använder:

www.newbalance.co.uk och andra webbplatser som drivs av eller åt New Balance inom hela EU (sammantaget ” Webbplatsen”)

Denna cookiepolicy förklarar vad cookies är, vilka cookies vi använder och varför, och vad du kan göra för att hantera dina cookieinställningar. Om vi via cookies samlar in personliga uppgifter gäller vår sekretesspolicy för insamling och användning av denna information. Läs noga igenom denna cookiepolicy och vår sekretesspolicy.

Den här cookiepolicyn uppdateras ibland. Vi kommer då att publicera de uppdaterade villkoren på webbplatsen.

Cookiepolicyn tillhandahålls i ett format med flera lager så att du kan klicka dig vidare till de specifika avsnitten nedan:

1. Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som överförs från din webbläsare till din dator eller mobila enhet och lagras där när du besöker eller använder en webbplats. Cookies innehåller information som är unik för din webbläsare, vilket innebär att de kan användas för att skilja dig från andra webbplatsanvändare och gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dina val och preferenser under ditt besök.

Cookies kan betraktas som ”förstaparts–” eller ”tredjepartscookies” beroende på vilken domän som placerar dem. Förstapartscookies är cookies som placeras av den webbplats som besöks av användaren (så i detta fall cookies placerade av New Balance på vår egna webbplats). Tredjepartscookies placeras av en annan domän än den för webbplatsen som användaren besöker, så om en användare besöker en webbplats och en tredjepartsorganisation placerar en cookie via den webbplatsen, skulle detta vara en tredjepartscookie. New Balance har både första- och tredjepartscookies på vår webbplats.

Cookies kan också betraktas som ”beständiga” eller ”sessionscookies” beroende på deras varaktighet. Beständiga cookies finns kvar på en användares enhet under en viss tidsperiod som anges i dessa cookies, och aktiveras varje gång användaren besöker webbplatsen som skapade cookien tills cookien upphör eller inaktiveras av användaren. Sessionscookies tillåter att användarens handlingar länkas under en enda session. En session startar när en användare öppnar ett webbläsarfönster och slutar när webbläsarfönstret stängs, varefter alla sessionscookies raderas.

Pixeltaggar och webbfyrar är små grafiska bilder som gör att vi eller föredragna tjänsteleverantörer kan spåra analytisk information om ditt besök på vår webbplats (såsom visade sidor eller klickade länkar) och övervaka när HTML-e-postmeddelanden öppnas.

2. Varför använder New Balance cookies?

Vi använder cookies för att samla in information om din aktivitet på vår webbplats och hur du använder våra tjänster, samt om enheten du har använt för att gå in på vår webbplats (inklusive i vissa fall din IP-adress, webbläsartyp och mobilenhetsidentifierare) så att vi kan:

 • tillhandahålla väsentliga funktioner på vår webbplats, som att du kan välja produkter, lägga dem i din varukorg och göra ett köp,
 • göra vår webbplats så enkel och intuitiv som möjligt för dig att använda,
 • övervaka och analysera webbplatsens användning och prestanda, så att vi kan mäta effektiviteten av vår webbplats samt förbättra hur den fungerar (inklusive säkerhet) och produktutbudet och tjänsterna som är tillgängliga via den,
 • känna igen dig när du återvänder till vår webbplats för att förbättra hur den fungerar till din fördel, särskilt om du har valt att använda tjänsten ”Mitt konto”,
 • för att New Balance ska kunna skicka marknadsföring till dig, särskilt via webbannonser och riktade uppdateringar,
 • uppmärksamma dig på nya områden som kan vara av intresse för dig och
 • komma ihåg viss information om din aktivitet på vår webbplats, till exempel de sidor eller produkter du har tittat på och vilka dina preferenser är. Denna information kan sedan användas för att anpassa och förbättra sättet du interagerar med vår webbplats (till exempel när det gäller att visa innehåll som vi tror kan vara relevant för dig baserat på din tidigare aktivitet) och för att informera dig om specialerbjudanden och kampanjer som är skräddarsydda för dina intressen (om du har samtyckt till att ta emot marknadsföring från oss).

Vi tillåter också ett antal tredjepartscookies på vår webbplats för att hjälpa oss att aktivera våra marknadsföringsprogram och för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter att registrera affärstransaktioner som drivs av leads (annonser/länkar) från tredje parts webbplatser.

3. Hur använder New Balance cookies?

Olika cookies har olika funktioner. Vår webbplats använder kategorierna för följande cookies. För mer information om första- och tredjepartscookies som används på vår webbplats finns i avsnittet: 4. LISTA ÖVER COOKIES nedan.

Strikt nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. De gör till exempel att du kan logga in på säkra områden på vår webbplats (som ”Mitt konto”, om du väljer att skapa ett) eller lägga till produkter i din varukorg, samt att du kan se och betala för dessa när du är klar. Några av de cookies vi använder hjälper till att göra sessionen säker och verifiera att den är giltig. Du kan inte välja bort dessa cookies eftersom webbplatsen inte kan fungera korrekt utan dem.

Analytiska/prestandacookies

Vi använder några förstapartscookies som mäter och analyserar hur du använder vår webbplats, så att vi kan mäta vår webbplats effektivitet och förbättra hur den fungerar. Vi använder också analysleverantörer för att hjälpa oss med denna process. Vår huvudsakliga analysleverantör är Google, Inc. och deras Google Analytics-plattform. För att ta reda på mer om Google Analytics kan du följa denna länk: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en-GB.

Du kan välja bort Google Analytics. För att ta reda på hur kan du besöka: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vi använder även Hotjar Ltd som analysleverantör. För att ta reda på mer om Hotjar och hur du väljer bort deras spårning kan du besöka: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Funktionscookies

Dessa cookies gör att vår webbplats kan komma ihåg de val du gör när du besöker webbplatsen och känna igen dig när du återvänder för att sidan ska fungera på bästa sätt för dig. Funktionscookies hjälper till exempel vår webbplats att komma ihåg dina specifika inställningar, som dina inloggningsuppgifter för ”Mitt konto” om du väljer att skapa ett konto hos oss, så att du inte behöver logga in igen från samma enhet varje gång du besöker vår webbplats (förutsatt att den relevanta cookien inte har inaktiverats under tiden).

Inriktnings-/reklamcookies

Dessa cookies spårar din användning av vår webbplats, inklusive de webbsidor eller produkter du har tittat på eller lagt i din varukorg. Denna information gör det möjligt för oss att skapa en profil över dina preferenser, så att vi kan visa innehåll på vår webbplats och andra webbplatser och appar som är mer relevant för dig och dina intressen. Det kan inkludera riktad reklam på vår webbplats eller andra webbplatser och appar som du besöker, eller att förhindra att du får riktade annonser eller att begränsa antalet gånger du ser en viss annons. Vi använder en plattform som heter Lotame för att hjälpa oss att leverera relevant innehåll och reklam till dig. För att läsa mer om Lotame och hur du kan välja bort insamling och användning av dina data kan du följa denna länk:: https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/lotames-products-services-privacy-policy/

Om du dessutom har samtyckt till att ta emot marknadsföring från oss via e-post, direktreklam, SMS eller telefon, kommer vi att använda informationen som samlas in av dessa cookies för att förse dig med specialerbjudanden och kampanjer som är skräddarsydda efter dina preferenser, baserat på din tidigare aktivitet på vår webbplats. Dessa cookies kommer också att göra det möjligt för oss att mäta och analysera marknadsföringskampanjernas effektivitet.

Observera att tredje part (inklusive annonsnätverk och leverantörer av externa tjänster, som webbtrafikanalystjänster) också kan använda cookies, som vi inte har någon kontroll över. Dessa cookies är sannolikt analytiska/prestandacookies eller inriktningscookies.

Se avsnitt 4. LISTA ÖVER COOKIES nedan för en fullständig lista över de cookies från tredje part som används på vår webbplats.

Spårningscookies

Vi samarbetar med ett antal leverantörer av spårningstjänster. De cookies som används av dessa tjänsteleverantörer gör det möjligt för dem att registrera affärstransaktioner som genereras av tredje parts leads och annonser, och gör det möjligt för oss att betala provision till upphovsmännen för dessa leads. Syftet med spårningscookies är att spåra en framgångsrik annons till en viss transaktion och att utföra motsvarande faktureringstjänster. Personligt identifierbar information varken samlas in, bearbetas eller används i denna spårning. För att läsa mer om dessa cookies kan du besöka våra leverantörers webbplatser:

4. Lista över cookies

Tabellen nedan innehåller information om de första- och tredjepartscookies som vi tillåter på vår webbplats.

Cookiedomän
Namn på cookieFörsta- eller tredjepartscookie
New BalanceakchcFörsta
New BalancebannerlmprFörsta
New BalanceclickstreamFörsta
New BalancehideEmailLightboxFörsta
New BalancelocaleFörsta
New BalancenbcartFörsta
New BalancenbregFörsta
New BalancereqTokenFörsta
New BalanceSiteSelectionFörsta
Google Analytics_ga
_gid
Tredje
Monetatemt.vTredje
Hot Jar from Clearhead_hjlncludedInSampleTredje
Certona1. RES_SESSIONID
2. RES_TRACKINGID
3. ResonanceSegment
Tredje
Tealiumutag_mainTredje
DynatracedtCookieTredje
Commission Junction1. CJSession
2. cjae
Tredje
Narvarconnect_sidTredje
Cartographer_gaTredje
Lotame1. _cc_aud
2. _cc_cc
3. _cc_dc
4. _cc_id
Tredje
Bing Ads1. MUIDB
2. _uetsid
Tredje
Cquotient1. _cq_bc
2. cqcid
Tredje
Crimton (ctnsnet.com)cidTredje
FacebookfrTredje
Salesforce.com1. dwac_xxxxxxx
2. dwanonymous_xxxxxxx
3. dw_dnt
4. dwsecuretoken_xxxxxxx
5. dwsid
6. sid
Tredje
Channel Advisor1. ASPSESSIONIDQACQCRDA
2. ASPSESSIONIDASBSBRQD
3. _caid
4. _cavisit
5. SM
Tredje
Cloudflare_cfduidTredje
Twitter1. guest_id
2. personalization_id
Tredje

5. Hur hanterar jag mina cookieinställningar?

De analytiska/prestanda-, funktionalitets- och inriktnings-/reklamcookies på vår webbplats är inte strikt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera, men förbättrar den övergripande prestandan på vår webbplats och ger dig en bättre användarupplevelse. Du kan ta bort eller blockera dessa cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare, vilka låter dig radera eller blockera inställningen av vissa eller alla cookies. De flesta webbläsare är redan från början inställda på att godkänna cookies. Alla webbläsare är lite olika, så titta i din webbläsares hjälpmeny för att lära dig hur du ändrar dina cookieinställningar.

Mer information om hur du tar bort eller blockerar cookies från tredje part som används på vår webbplats finns i cookiepolicyer från de aktuella tredje parterna som anges i denna cookiepolicy. När det gäller inriktade cookies/reklamcookies från tredje part kan du besöka Network Advertising Initiatives sida där du kan välja att inte medverka på http://optout.networkadvertising.org/?c=1, där det finns ett onlineverktyg som du kan använda för att ta bort cookies från tredje part som placerats av Network Advertising Initiatives medlemmar från den enhet som du använder.

Om du raderar eller blockerar cookies kan vi inte säkerställa att alla sidor på vår webbplats kommer att visas och/eller att alla funktioner kommer att vara fullt tillgängliga.

Observera även att om du använder olika datorer eller mobila enheter för att komma åt och använda vår webbplats, måste du se till att varje webbläsare på varje enhet är anpassad för att följa dina cookieinställningar.

6. Hur kan jag kontakta New Balance om jag har frågor eller klagomål kring denna cookiepolicy?

Om du har några frågor eller funderingar angående denna cookiepolicy, vänligen kontakta New Balance via:

• ringa vår avgiftsfria kundtjänst på 800 596342; eller 0208 89835

• maila privacy@newbalance.com.