Villkor

SENAST UPPDATERAT: 28 SEPTEMBER 2015

Läs noga igenom följande villkor

Denna webbplats tillhandahålls och görs tillgänglig av New Balance Athletic Shoes (UK) Limited – ett företag registrerat i England och Wales under organisationsnummer 01616165 med registrerat kontor på Appleton House, 430 Birchwood Boulevard, Birchwood, Warrington, Cheshire WA3 7WD – och dess dotterbolag (här hänvisat till som ”New Balance”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”).


Genom att använda webbplatserna på www.newbalance.co.uk och sidorna, funktionerna, informationen, innehållet, applikationerna och tjänsterna som finns däri från tid till annan (sammantaget ”Tjänsten”) godkänner du dessa villkor (”Villkor”), oavsett om du är en ”Besökare” (vilket innebär att du bara bläddrar i Tjänsten) eller om du är en ”Medlem” (vilket betyder att du har registrerat dig eller gjort transaktioner med Tjänsten eller en komponent därav). Termen ”Användare” hänvisar till en Besökare eller en Medlem. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte använda någon del av Tjänsten.


New Balance förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Tjänsten och dessa Villkor. Ändringarna kommer att träda i kraft när de publiceras på Tjänsten (såvida inget annat anges i sådana ändringar). Läs igenom dessa Villkor så ofta du känner det nödvändig, eftersom din fortsatta visning och/eller användning av Tjänsten kommer att fungera som din bekräftelse på att du godkänner och accepterar alla ändringar. Om du är Medlem och du inte godkänner sådana ändringar är den enda lösningen att avbryta din registrering till Tjänsten och avbryta all användning av Tjänsten.


För att förstå vår integritetspraxis, läs vårt Meddelande om integritet och cookies som också reglerar din användning av Tjänsten. Vi råder dig att skriva ut eller ladda ned och lagra dessa Villkor och eventuella sändningsbekräftelser för dina egna register.


Del 1 Leverans av varor

1. Tillämpliga villkor

Försäljningen av produkter som visas på vår webbplats (”Produkter”) kommer att regleras av Villkoren som anges i paragrafer 2 till 10 nedan, som kommer att gälla för alla avtal mellan dig och oss för försäljning av Produkter till dig (”Avtal” ). Läs dessa Villkor noggrant och se till att du förstår dem innan du beställer Produkter från vår webbplats. Observera att du kommer att bli ombedd att godkänna dessa Villkor innan du gör en beställning. Om du vägrar att acceptera dessa Villkor kommer du inte att kunna beställa produkter från vår webbplats.


2. Kontakta oss om du är konsument

2.1 För att frånträda ett Avtal i enlighet med din lagliga rätt att göra det såsom anges i paragraf 5 behöver du bara meddela oss att du har beslutat att frånträda på det sätt som anges i paragraf 5.3.


2.2 Om du vill kontakta oss av någon annan anledning, inklusive för att lämna ett klagomål, kan du kontakta vår kundtjänst genom att ringa på 0800 023 22 42 eller skicka e-post till customercare@newbalance.eu.


2.3 Om vi måste kontakta dig eller meddela dig skriftligen kommer vi att göra det via e-post eller med porto betalt-försändelse till den adress du uppger till oss i din beställning.


3. Våra produkter

3.1 Bilderna av Produkterna på vår webbplats är endast för illustrativa ändamål. Även om vi har ansträngt oss för att visa färgerna korrekt kan vi inte garantera att visningen av färger på din dator korrekt återspeglar färgen på Produkterna. Dina Produkter kan skilja sig något från dessa bilder.


3.2 Förpackningen av Produkterna kan skilja sig från den som visas på bilderna på vår webbplats.


4. Så här bildas Avtalet mellan dig och oss

4.1 Våra shoppingsidor guidar dig genom de nödvändiga stegen för att göra en beställning hos oss. Vår beställningsprocess låter dig kontrollera och korrigera eventuella fel innan du skickar beställningen till oss. Ta dig tid att läsa och kontrollera beställningen på varje sida i beställningsprocessen.


4.2 Alla beställningar som du gör på denna webbplats är föremål för godkännande i enlighet med dessa Villkor. Efter din bekräftelse och beställning skickar vi ut ett bekräftelsemejl med information om beställningen och det slutliga priset du ska betala för Produkterna inklusive moms och fraktkostnader. Observera att det här e-postmeddelandet inte innebär att New Balance bekräftar eller accepterar beställningen och vi förbehåller oss rätten att avvisa beställningen eller begränsa mängden Produkter i beställningen. Vårt godkännande av beställningen kommer att ske enligt beskrivningen i punkt 4.3.


4.3 Vi kommer att bekräfta dig vårt godkännande genom att skicka ett e-postmeddelande till dig som bekräftar att Produkterna har skickats (sändningsbekräftelse). Avtalet mellan oss ingås först när vi skickar sändningsbekräftelsen till dig.


4.4 Om vi inte kan förse dig med en Produkt, till exempel eftersom Produkten inte finns i lager eller inte längre är tillgänglig eller för att vi inte kan uppfylla det begärda leveransdatumet, kommer vi att informera dig om detta via e-post och vi kommer inte att behandla beställningen. Om du redan har betalat för Produkterna kommer vi att återbetala hela beloppet, inklusive eventuella leveransavgifter, så snart som möjligt.


5. Din rätt som konsument till retur och återbetalning

5.1 Om du är konsument har du laglig rätt att annullera beställningen enligt avsnitt 6:230q i den nederländska civillagen och laglig rätt att frånträda ett Avtal enligt avsnitt 6:230o i den nederländska civillagen under en angiven ångerfrist. Detta innebär att om du under ångerperioden ångrar dig, eller av någon annan anledning bestämmer dig för att inte ta emot eller behålla en Produkt, kan du meddela oss ditt beslut att frånträda Avtalet och få en återbetalning. Råd om din lagliga rätt att frånträda Avtalet finns tillgängligt hos den nederländska myndigheten för konsumenter och marknader (ACM) på https://www.acm.nl/nl/.


5.2 Din lagliga rätt att frånträda ett Avtal inleds på datumet för sändningsbekräftelsen (det datum då vi skickar dig ett e-postmeddelande för att bekräfta vårt godkännande av din beställning), vilket är när Avtalet mellan oss ingås. Din tidsfrist för att frånträda Avtalet beror på vad du har beställt och hur det levereras. Avsnitt 6:230o i den nederländska civillagen specificerar en 14 dagars ångerfrist som inleds på leveransdatumet, men vi har valt att förlänga den för att ge dig mer tid att bestämma om du vill returnera en produkt eller inte. Ångerfristerna visas i tabellen nedan:


Slutdatum för Avtalets ångerfrist

Avtal som gäller för en enda Produkt (som inte levereras i sänder på separata dagar).


Slutdatumet är 30 dagar efter den dag då du mottar Produkten. Exempel: om vi skickar dig en sändningsbekräftelse den 1 januari och du får produkten den 10 januari kan du ångra köpet när som helst mellan den 1 januari och slutet på dagen den 9 februari.


Avtal som gäller för flera Produkter som levereras på olika dagar.


Slutdatumet är 30 dagar efter den dag då du mottar den sista av de enskilda beställda Produkterna. Exempel: om vi skickar dig en sändningsbekräftelse den 1 januari och du får den första enskilda Produkten den 10 januari och den sista enskilda Produkten den 15 januari kan du ångra köpet av en eller alla enskilda Produkter när som helst mellan den 1 januari och slutet på dagen den 14 februari.


Varor köpta på newbalance.com mellan 1 november 2016 och 31 december 2016 är berättigade för retur till den 31 januari 2017.


5.3 För att frånträda ett Avtal behöver du bara meddela oss att du har beslutat att frånträda det.


Du behöver bara e-posta customercare@newbalance.eu eller ringa vårt kundtjänstteam på 0800 023 22 42 eller så kan du fylla i standardformuläret för retur av Produkter som bifogades med leveransen av dina Produkter. Om du e-postar eller skriver till oss, inkludera information om din beställning för att hjälpa oss att identifiera den. Om du skickar ett ångermeddelande till oss via e-post eller papperspost gäller din frånträdelse från det datum du skickar e-postmeddelandet eller postar brevet till oss. Du kommer till exempel att ha meddelat oss i tid så länge ditt brev når oss med sista posten den sista dagen av ångerfristen eller e-postar oss före midnatt den dagen. För ytterligare information om hur du returnerar Produkter, se vår sida med vanliga frågor.

5.4 Om du säger upp Avtalet kommer vi att göra följande:


(a) återbetala dig det pris du betalade för Produkterna. Observera dock att vi enligt lag har rätt att minska din återbetalning för att återspegla eventuell minskning av värdet på Produkterna, om detta har orsakats av att du hanterat dem på ett sätt som inte skulle vara tillåtet i en butik. Se vår sida med vanliga frågor för information om vilken hantering som är acceptabel och exempel. Om vi återbetalar dig det pris som betalats innan vi har möjlighet att inspektera Produkterna och senare upptäcker att du har hanterat dem på ett oacceptabelt sätt, måste du betala oss ett lämpligt belopp.


(b) återbetala eventuella leveransavgifter som du har betalat, även om den maximala återbetalningen enligt lag är kostnaderna för leverans med den billigaste leveransmetod vi erbjuder (förutsatt att denna är en vanlig och allmänt acceptabel metod). Till exempel, om vi erbjuder leverans av en Produkt inom tre till fem dagar till en kostnad men du väljer att få Produkten levererad inom 24 timmar till en högre kostnad, så återbetalar vi endast det du skulle ha betalat för det billigare leveransalternativet.


(c) göra eventuella återbetalningar till dig så snart som möjligt och i alla händelser inom de tidsfrister som anges nedan:


(i) om du har fått Produkten och vi inte har erbjudit oss att hämta den hos dig: 14 dagar efter den dag då vi får tillbaka Produkten från dig eller, om tidigare, dagen då du ger oss bevis på att du har skickat tillbaka Produkten till oss. För information om hur du returnerar en Produkt till oss, se paragraf 5.6.


(ii) om du inte har fått Produkten eller om du har fått den och vi har erbjudit oss att hämta den hos dig: 14 dagar efter att du informerat oss om ditt beslut att frånträda Avtalet.


5.5 Vi återbetalar dig på det kreditkort eller betalkort som du använde för att betala. Om du använde kuponger för att betala för Produkten kan vi återbetala dig i kuponger.


5.6 Om en Produkt har levererats till dig innan du bestämmer dig för att frånträda Avtalet:


(a) då måste du returnera det till oss utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss att du vill frånträda Avtalet. Du kan antingen skicka tillbaka den eller returnera den till oss via vår auktoriserade transportör med returetiketten som medföljer Produkten. Se vår sida med vanliga frågor för mer information.

(b) om det inte är något fel på Produkten eller om Produkten överensstämmer med beskrivningen (om inte, se paragraf 10) kommer du att stå för kostnaden för att returnera Produkterna till oss. Om vi har erbjudit oss att hämta Produkten hos dig kommer vi att debitera dig den direkta kostnaden för insamlingen.


5.7 Eftersom du är en konsument har vi en laglig skyldighet att leverera Produkter som överensstämmer med detta Avtal. Som konsument har du lagliga rättigheter i förhållande till Produkter som är felaktiga eller inte är förenliga med beskrivningen. Dessa lagliga rättigheter påverkas inte av din rätt till retur och återbetalning i denna paragraf 5 eller något annat i dessa Villkor. Råd om dina lagliga rättigheter finns hos den nederländska myndigheten för konsumenter och marknader (ACM) på https://www.acm.nl/nl/.


6. Leverans

6.1 Efter mottagandet av sändningsbekräftelsen kommer du att kunna följa din beställning via vår auktoriserade transportör. Kontakta transportören med hjälp av uppgifterna som anges i sändningsbekräftelsen för beräknat leveransdatum. Ibland kan vår leverans till dig påverkas av en händelse utanför vår kontroll. Se paragraf 25 för vårt ansvar när detta händer.


6.2 Leverans av en beställning slutförs när vi levererar Produkterna till den adress du gav oss och Produkterna kommer att vara ditt ansvar från den tidpunkten.


6.3 Du äger Produkterna när vi har tagit emot full betalning, inklusive alla tillämpliga leveransavgifter.


6.4 Om vi missar en leveranstid för någon Produkt kan du frånträda Avtalet omedelbart om något av följande gäller:


(a) vi har vägrat att leverera Produkterna


(b) du meddelade oss innan vi accepterade din beställning att leverans inom leveranstiden var väsentlig.


6.5 Om du inte vill avbeställa omedelbart, eller inte har rätt att göra det enligt punkt 6.4, kan du ge oss en ny tidsfrist för leverans, som måste vara rimlig, och du kan frånträda Avtalet om vi inte uppfyller den nya tidsfristen.


6.6 Om du väljer att frånträda Avtalet på grund av sen leverans enligt paragraf 6.4 eller paragraf 6.5 kan du göra det för enbart vissa Produkter eller för alla Produkter, såvida inte en uppdelning av dem skulle minska deras värde avsevärt. Om Produkterna har levererats till dig måste du returnera dem till oss eller låta oss hämta dem, och vi kommer att betala kostnaderna för detta. Efter att du har frånträtt Avtalet kommer vi att återbetala alla belopp som du har betalat oss för de annullerade produkterna och deras leverans.


7. Internationell leverans

7.1 Vi levererar till adresser i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien, Danmark, Sverige, Tjeckien, Estland, Finland, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Portugal, Slovenien och Storbritannien (internationella leveransdestinationer).


7.2 Om du beställer Produkter från vår webbplats för leverans till en av de internationella leveransdestinationerna kan din beställning bli föremål för importtullar och skatter som tillämpas när leveransen når den destinationen. Observera att vi inte har någon kontroll över dessa avgifter och att vi inte kan förutse deras belopp.


7.3 Du ansvarar för betalningen av sådana importtullar och skatter. Kontakta närmaste tullkontor för mer information innan du beställer.


7.4 Du måste följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser i det land som Produkterna ska skickas till. Vi kommer inte att vara ansvarsskyldiga eller ansvariga om du bryter mot någon sådan lag.


8. Pris på produkter och leveransavgifter

8.1 Priserna på Produkterna kommer att vara de som anges på vår webbplats när du skickar beställningen. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att priserna på Produkterna är korrekt vid den tidpunkt då relevant information matas in i systemet.


8.2 Priserna på våra Produkter kan ändras från tid till annan, men ändringar kommer inte att påverka redan utförda beställningar.


8.3 Priset på en Produkt inkluderar moms (i tillämpliga fall) till den tillämpliga aktuella skattesatsen som för närvarande debiteras i Storbritannien. Om momssatsen dock skulle ändras mellan datumet för beställningen och leveransdatumet kommer vi att justera den moms du betalar, såvida du inte redan har betalat för Produkterna i sin helhet innan momsändringen träder i kraft.


8.4 Priset på en Produkt inkluderar inte leveransavgifter. Vi ger dig våra leveransavgifter under utcheckningsprocessen, innan du bekräftar beställningen. Du kan kontrollera relevanta leveransavgifter på vår fraktinformationssida


9. Så här betalar du

9.1 Information om hur du betalar och vilka betalkort och kreditkort vi accepterar finns på sidan Betalningsmetoder.


9.2 Vi kommer inte att debitera ditt betalkort eller kreditkort förrän vi skickat beställningen


10. Defekta eller felbeskrivna produkter

10.1 Vi återbetalar gärna de varor köpta på denna webbplats som har skadats under transport och/eller som innehåller en tillverkningsdefekt. Kontakta oss för att godkänna returen av en defekt vara. Observera att defekta varor som skickas tillbaka till vårt lager utan godkännande inte kommer att ersättas. För varor köpta på våra butiker eller återförsäljare, kontakta inköpsstället direkt. 


10.2 Paragraf 10.1 gäller inte för defekter i Produkter som härrör från:


a) rimligt slitage


(b) uppsåtlig skada, onormala lagrings- eller arbetsförhållanden, olycka, vårdslöshet från din eller tredje parts sida


(c) drift eller användning av Produkterna som inte överensstämmer med användarinstruktionerna


(d) ändring eller reparation utförd av dig eller av en tredje part som inte är en av våra auktoriserade reparatörer.


10.3 Om du är konsument utgör paragraf 10.1 ett tillägg till, och påverkar inte, dina lagliga rättigheter i förhållande till Produkter som är felaktiga eller inte är förenliga med beskrivningen. Råd om dina lagliga rättigheter finns hos den nederländska myndigheten för konsumenter och marknader (ACM) på https://www.acm.nl/nl/.


10.4 Vi levererar endast Produkterna för privat bruk och hemmabruk. Du samtycker till att inte använda Produkten för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål, och vi åtar oss inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affär, verksamhetsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet.


Del 2 Villkor för användning av webbplatsen

11. Varumärken och upphovsrätt

New Balance, New Balance-logotypen, den flygande NB-logotypen, N (design), newbalance.eu, shopnewbalance.eu-logotypen och andra New Balance- och newbalance.eu-varumärken och logotyper är registrerade och ej registrerade varumärken och servicemärken som tillhör New Balance (”New Balance-varumärken”), och helhetsintrycket för New Balances produkter ägs av New Balance. Alla andra varumärken på Tjänsten tillhör respektive varumärkesägare (”Tredjepartsvarumärken”, och tillsammans med New Balance-varumärkena, ”Varumärken”). Otillåten användning av dessa Varumärken är förbjuden enligt lag. Ingen del av Tjänsten eller någonting i dessa Villkor ska tolkas, vare sig underförstått, i grund av estoppel eller på annat sätt, som att det ger någon licens eller rätt att använda något Varumärke som visas på denna Tjänst utan föregående skriftligt medgivande från New Balance specifikt för varje sådan användning. Varumärkena får inte användas för att nedvärdera New Balance eller tillämplig tredje part, New Balances eller tredje parts produkter eller tjänster, eller på något sätt (genom att tillämpa kommersiellt rimlig bedömning) som kan skada varumärkenas goodwill. Användning av Varumärken som en del av en länk till eller från någon webbplats är förbjuden utan föregående skriftligt medgivande från New Balance. All goodwill som genereras från användningen av ett New Balance-Varumärke ska tillhöra New Balance. All upphovsrätt till design, webbsidor och källkod som ingår i Tjänsten tillhör New Balance eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehållna.


Följande lista är bara ett representativt urval av Tredjepartsvarumärken som kan användas vid varje given tidpunkt på vår Tjänst. Användningen och specifikationerna för dessa Tredjepartsvarumärken kan och kommer att ändras utan föregående meddelande och därför kanske dessa Tredjepartsvarumärken för närvarande inte används på vår Tjänst: 3M® är ett registrerat varumärke som tillhör 3M Company, Dri-Lex® är ett registrerat varumärke som tillhör Faytex Corporation, ETC® är ett registrerat varumärke som tillhör Sheehan Sales Associates, GORE-TEX® och XCR® är registrerade varumärken som tillhör WL Gore & Associates, Inc., Lycra® och Tactel® är registrerade varumärken som tillhör Invista, Ortholite® är ett registrerat varumärke som tillhör O2 Partners LLC, Pebax® är ett registrerat varumärke som tillhör ARKEMA, Plastazote® är ett registrerat varumärke som tillhör Zotefoams, PLC, Poliyou® är ett registrerat varumärke som tillhör Kun Chang Enterprise Co., Ltd och Jones & Vining, Polartec® är ett registrerat varumärke som tillhör Malden Mills Industries Inc., Scotchgard™ är ett varumärke som tillhör 3M Company, Vibram® är ett registrerat varumärke som tillhör Vibram SPA och X-Sole™ är ett varumärke som tillhör Hickory Brands, Inc.


12. Användningsbegränsningar

Allt innehåll och material på Tjänsten, såsom text, grafik, video, audiovisuella verk, logotyper, fotografier, ikoner, bilder, ljudklipp och program tillhör New Balance eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrättslagar i USA och andra länder. Sammanställningen av allt innehåll och material på Tjänsten är exklusiv egendom av New Balance och skyddas av lagar om upphovsrätt och immateriella rättigheter i USA och andra länder. Oaktat det föregående är New Balance inte ansvarigt för innehåll (enligt definitionen nedan) som postas, skickas eller överförs av Användare av Tjänsten. Innehåll och material från Tjänsten och andra webbplatser som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av New Balance får inte kopieras, förutom av en Användare enbart för hans eller hennes personliga bruk, och sådant innehåll och sådant material får inte distribueras, återpubliceras, laddas upp, läggas upp eller överföras på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från New Balance. Ändring eller användning av innehållet eller materialet för något annat syfte skulle bryta mot New Balances och/eller dess licensgivares immateriella rättigheter. Innehållet och materialet i Tjänsten tillhandahålls endast för lagliga ändamål. Om du laddar ned program från Tjänsten, licensieras programmet, inklusive alla filer, bilder, videor eller andra audiovisuella verk som ingår i eller genereras av programmet, och data som medföljer programmet (sammantaget ”Program”) icke-exklusivt till dig av New Balance och/eller dess licensgivare. New Balance överför inte äganderätten till Programmet till dig. I den utsträckning det är förbjudet enligt lag får du inte omfördela, sälja, dekompilera, rekonstruera, demontera eller på annat sätt reducera Programmet till en form som kan uppfattas av människor. Nedladdning eller användning av Programmet sker på egen risk.


Alla andra immateriella rättigheter som ingår i Tjänsten eller New Balance-produkterna, inklusive men inte begränsat till patent – utfärdade eller under behandling – eller databasrättigheter, tillhör enbart New Balance och/eller dess licensgivare.

13. Medlemskonto

Som Medlem är din åtkomst till och användning av vissa komponenter i Tjänsten föremål för verifiering av din behörighet att få tillgång till och använda sådana komponenter i Tjänsten. Du ska hålla och skydda alla användarnamn och lösenord som ger dig tillgång till Tjänsten eller någon särskild komponent därav som strikt konfidentiella, och du ska inte tillåta att någon annan person får åtkomst till eller gör användning av dessa användarnamn och lösenord. Du är ansvarig för all aktivitet relaterad till Tjänsten som tillgås eller används via ditt konto. Du ska omedelbart meddela New Balance om all obehörig användning av ditt användarnamn och ditt lösenord genom att skicka ett e-postmeddelande till customercare@newbalance.eu.


New Balance kan lägga till, radera, ta bort, modifiera, inaktivera, avstänga eller begränsa delar av eller hela Tjänsten efter eget gottfinnande utan föregående meddelande till dig, och du accepterar att: (i) du kanske inte längre kan använda Tjänsten i samma utsträckning, eller inte alls, som före sådana händelser och (ii) New Balance ska i sådana fall inte ha någon ansvarsskyldighet gentemot dig eller någon tredje part. New Balance ska inte i något fall hållas ansvarigt för tillägg, radering, borttagning, modifiering, inaktivering, avstängning eller begränsning av åtkomst till eller användning av någon del av eller hela Tjänsten.


Användning av och Medlemskap i Tjänsten ogiltiggörs där det är förbjudet. Genom att använda Tjänsten som Medlem intygar och garanterar du att (a) alla registreringsuppgifter som du skickar är sanningsenliga och korrekta, (b) du kommer att upprätthålla riktigheten av sådana uppgifter, (c) du är 18 år eller äldre och (d) din användning av Tjänsten inte bryter mot någon tillämplig lag eller bestämmelse. Ditt Medlemskap kan sägas upp utan förvarning om vi misstänker att du är under 18 år.


Du är ensam ansvarig för din interaktion med andra Medlemmar. New Balance förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka tvister mellan dig och andra Medlemmar.


14. Policy rörande påståenden om intrång

Det är New Balances policy att reagera snabbt efter att ha blivit meddelad om påstådda intrång i immateriella rättigheter på Tjänsten. New Balance kommer utan dröjsmål att behandla och undersöka meddelanden om påstådda intrång och kommer att vidta lämpliga åtgärder enligt gällande immaterialrätt med avseende på alla påstådda eller faktiska intrång.


Alla meddelanden om upphovsrättsintrång ska skickas till vårt utsedda ombud på följande adress:


New Balance Athletic Shoes (UK) Limited


General Counsel


Brighton Landing


1000 Guest Street


Boston, MA 02135 USA


Meddelanden om ärenden som avser upphovsrättsintrång bör innehålla följande information:


a. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren som påstås ha blivit föremål för intrång.


b. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha blivit föremål för intrång.


c. Identifiering av materialet som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och information som är rimligen tillräcklig för att New Balance ska kunna hitta materialet.


d. Den klagande partens adress, telefonnummer eller e-postadress.


e. Ett uttalande om att den klagande parten i god tro antar att användningen av materialet på det sätt som klagas inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen.


f. Ett uttalande, under straffansvar för mened, att informationen i meddelandet är korrekt och att den klagande parten har behörighet att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.


New Balance förbehåller sig rätten att (i) ta bort allt material som man anser kan bryta mot upphovsrätten eller andra rättigheter för tredje part och/eller (ii) begränsa åtkomsten till eller från Tjänsten för alla användare som New Balance anser bryter mot andras äganderätt.


15. Inlämningar och kommunikation

Du samtycker till att du inte kommer att ladda upp eller överföra kommentarer, förslag, meddelanden (inklusive men inte begränsat till andra Medlemmar) idéer, fotografier, grafik, information, data, text, filer, länkar, program eller annat material (”Innehåll”) som: (i) gör intrång i patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller andra äganderätter som tillhör någon part, eller innehåller skadlig programvara, virus eller kod, (ii) är stötande eller främjar rasism, bigotteri, hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller individ, (iii) trakasserar eller förespråkar trakasserier av en annan person, (iv) utnyttjar människor på ett sexuellt eller våldsamt sätt, (v) innehåller nakenhet, våld eller stötande innehåll eller innehåller en länk till en vuxenwebbplats, (vi) begär personliga uppgifter från någon under 18 år, (vii) tillhandahåller telefonnummer, gatuadresser, efternamn, webbadresser eller e-postadresser, (viii) förespråkar information som du vet är falsk eller vilseledande eller främjar olaglig verksamhet eller beteende som är kränkande, hotfullt, obscent, ärekränkande eller förtalande, (ix) främjar olaglig eller obehörig kopiering av en annan persons upphovsrättsskyddade verk, (x) involverar överföring av skräppost, kedjebrev eller oönskad massutskick, snabbmeddelanden, massutskick av direktmeddelanden eller spam, (xi) innehåller sidor med begränsad åtkomst eller lösenordsskyddade sidor eller dolda sidor eller bilder, (xii) gynnar eller främjar brottslig verksamhet eller brottsligt företagande eller tillhandahåller instruktioner om olaglig verksamhet, (xiii) begär lösenord eller personuppgifter för kommersiella eller olagliga syften från andra Användare, (xiv) involverar kommersiella aktiviteter och/eller försäljning utan New Balances föregående skriftliga medgivande, såsom tävlingar, lotterier, byteshandel, reklam eller pyramidspel, (xv) antyder att New Balance stöder något av dina uttalanden eller ståndpunkter, (xvi) lägger en orimlig börda på Tjänstens server, eller (xvii) inkluderar ett fotografi eller personuppgifter av en annan person som du har lagt upp utan personens medgivande. New Balance förbehåller sig rätten att övervaka och, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, ta bort innehåll från Tjänsten.


Genom att skicka Innehåll till New Balance genom Tjänsten intygar och garanterar du automatiskt att du har rätten att bevilja, och ger härmed, New Balance global, betald, royaltyfri, evig, oåterkallelig, underlicensieringsbar, överlåtbar, icke-exklusiv rätt och licens att (a) använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk av, distribuera, framföra och visa Innehållet (helt eller delvis) över hela världen och/eller att inkorporera allt eller en del av det i andra verk, oavsett form, media eller teknik som är känd nu eller utvecklas i framtiden, för hela giltigheten av eventuellt patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt som tillhör någon part som kan finnas för Innehållet, och (b) använda Innehållet, inklusive utan begränsning, rätten och licensen att skapa, använda, sälja, erbjuda till försäljning och importera alla produkter och/eller tjänster som utövar eller förkroppsligar, eller är konfigurerade för användning vid utövandet, alla eller någon del av Innehållet och rätten att utöva det. Under inga omständigheter ska New Balance behöva behandla något Innehåll som konfidentiellt (med förbehåll för vårt Meddelande om integritet och kakor). New Balance ska ha rätt att använda Innehållet för vilket syfte som helst (i enlighet med vårt Meddelande om integritet och kakor) utan kompensation till dig eller någon annan person. För att undvika tvivel ska New Balance inte vara ansvarigt gentemot dig eller någon annan person för idéer för New Balances verksamhet (inklusive, utan begränsning, produktdesign eller produktidéer) som härrör från Innehållet och ska inte ådra sig någon ansvarsskyldighet till följd av eventuella likheter med Innehållet som kan förekomma i framtida produkter eller tjänster från New Balance.


Du erkänner att du är ansvarig för allt Innehåll du skickar in och du, inte New Balance, ska anta fullt ansvar för Innehållet, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och icke-intrång i tredje parts rättigheter.


New Balance har rätt att vägra att publicera eller överföra hela eller delar av Innehållet. Som exempel och inte begränsat till något annat i dessa Villkor, ska New Balance också ha rätt till, men inte ansvaret för, att neka, ta bort eller redigera Innehåll (helt eller delvis).


16. Länkar

Tjänsten kan länka till andra webbplatser som inte underhålls av New Balance och som ägs och drivs av tredje part. Du bekräftar att New Balance inte är ansvarigt för driften av eller innehållet som finns på eller via tredje parts webbplatser. Inkluderandet av en länk till en sådan webbplats innebär inte att New Balance och/eller Tjänsten godkänner den. Visning av en webbplats som är länkad till Tjänsten sker på egen risk.


Du får inte länka till någon av webbplatserna i Tjänsten, förutom de webbplatser som anges i andra stycket i dessa Villkor, från en annan webbplats utan New Balances skriftliga medgivande. Du får inte visa någon av webbplatserna i Tjänsten, eller något av materialet på sådana webbplatser, i ramar på eller inom någon annan webbplats utan New Balances skriftliga medgivande.


17. Skadeersättning

Du samtycker härmed till att gottgöra, försvara och hålla New Balance och dess dotterbolag, divisioner och partners samt var och en av deras direktörer, ledamöter, representanter, ombud och anställda (gemensamt, ”Skyddad part”) skadelösa från och mot alla skyldigheter, skador och kostnader (inklusive, utan begränsning, advokatarvoden) som ådras av den Skyddade parten i samband med din användning av Tjänsten, inklusive utan begränsning med avseende på alla anspråk som härrör från Innehåll som du skickar in eller brott mot eller påstått brott mot någon av dina skyldigheter som anges häri. New Balance förbehåller sig rätten att på egen bekostnad överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för skadeersättning från dig och du ska inte i något fall göra upp i något ärende utan skriftligt medgivande från New Balance. Du ska samarbeta så fullt som rimligen krävs för att försvara alla anspråk.


18. Friskrivningsklausul

NEW BALANCE, VÅRA DIREKTÖRER, LEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, OMBUD, LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE (GEMENSAMT, ”NEW BALANCE-PARTER”) GARANTERAR INTE ATT INFORMATIONEN, INNEHÅLLET ELLER MATERIALET PÅ TJÄNSTEN ÄR KORREKT, AKTUELLT ELLER FELFRITT. INNEHÅLLET ELLER MATERIALET PÅ TJÄNSTEN KAN INNEHÅLLA TEKNISKA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL.


TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT OCH TILLGÄNGLIGT SKICK OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ICKE-INTRÅNG SOM UPPSTÅR FRÅN SEDVÄNJA ELLER PARTSBRUK.


I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER EXKLUDERAR NEW BALANCE-PARTERNA ALLA VILLKOR, GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER ANDRA VILLKOR SOM KAN GÄLLA FÖR VÅR WEBBPLATS ELLER NÅGOT INNEHÅLL I DEN, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA.


NEW BALANCE-PARTERNA GER INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN AV ELLER RESULTAT FRÅN ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN, OAVSETT OM DET GÄLLER KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET, EXAKTHET, PÅLITLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT. INGA RÅD ELLER UPPGIFTER, VARE MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, SOM ERHÅLLS AV DIG FRÅN TJÄNSTEN SKA SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGETTS HÄR.


I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER GARANTERAR NEW BALANCE-PARTERNA INTE ATT FUNKTIONERNA I TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA AVBROTTSFRIA ELLER FELFRIA, ATT DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT ALLT INNEHÅLL SOM NEDLADDAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN SKER EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK OCH ATT DU ANTAR FULLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER DATAFÖRLUSTER SOM RESULTAT AV NEDLADDNINGEN AV SÅDANT INNEHÅLL. DU (OCH INTE NEW BALANCE-PARTERNA) PÅTAR DIG HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORREKTION.


19. Ansvarsbegränsning

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER SKA NEW BALANCE-PARTERNA INTE VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR MATERIELLA SKADOR ELLER PERSONSKADOR ORSAKADE AV TJÄNSTEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL I TJÄNSTEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FEL, UNDERLÅTENHET, AVBROTT, DEFEKT, FÖRSENING I ANVÄNDNING ELLER ÖVERFÖRING, FEL I PRESTANDA ELLER DATORVIRUS.


NEW BALANCE-PARTERNA SKA INTE VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR MATERIELLA SKADOR ELLER PERSONSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SOM RESULTAT FRÅN ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA INNEHÅLLET ELLER MATERIALET I TJÄNSTEN, ÄVEN DÅ NEW BALANCE-PARTER AGERAT FÖRSUMLIGT ELLER OM EN AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR NEW BALANCE-PARTERNA HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR, ELLER BÅDA.


NEW BALANCE-PARTERNA SKA INTE VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR MATERIELLA SKADOR ELLER PERSONSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SOM RESULTAT AV LÄNKNING TILL TREDJE PARTS WEBBPLATS.


20. Uppsägning

New Balance kan när som helst säga upp alla rättigheter som beviljats häri. Du kan säga upp alla förpliktelser som beviljats häri genom att förstöra: (a) allt innehåll och material som erhållits från Tjänsten och (b) all relaterad dokumentation och alla kopior, utskrifter och installationer. New Balance kan förhindra din åtkomst till Tjänsten eller avsluta ditt Medlemskap omedelbart utan föregående varning om, enligt egen bedömning, du brutit mot dessa Villkor.


21. Efterlevnad av tillämpliga lagar

Denna Tjänst är baserad i Storbritannien. Vi gör inga anspråk på huruvida Innehållet kan laddas ned, visas eller vara lämpligt för användning utanför Storbritannien. I den utsträckning som tillämplig lag tillåter sker åtkomst till Tjänsten eller Innehållet utanför Storbritannien på egen risk. Vare sig du befinner dig i eller utanför Storbritannien är du ensam ansvarig för att säkerställa efterlevnad av lagar i din specifika jurisdiktion.


22. Viktigt meddelande för amatöridrottare

Du är ansvarig för att se till att din användning av eller deltagande i aktiviteterna på denna webbplats inte påverkar ditt berättigande som amatöridrottare. Kontrollera med ditt amatöridrottsförbund de regler som gäller för dig. NEW BALANCE ÄR INTE ANSVARIGT ELLER ANSVARSSKYLDIGT FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SOM RESULTERAR I DITT ICKE-BERÄTTIGANDE SOM AMATÖRIDROTTARE.


23. Ingen vidareförsäljning

Du får endast använda Tjänsten för eget icke-kommersiellt bruk för att delta i webbplatsen eller för att göra en beställning eller köpa produkter. All annan användning är förbjuden såvida inte New Balance har godkänt det skriftligen.


Del 3 Allmänna villkor

24. Undantag och begränsningar

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE (I) UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER (II) BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG AV ANSVARSSKYLDIGHET FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER (III) UNDANTAG AV EN PARTS ANSVARSSKYLDIGHET FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR SOM RESULTAT AV DENNA PARTS FÖRSUMLIGHET. DÄRFÖR KAN NÅGRA AV DE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR SOM ANGES I PARAGRAFER 18 OCH 19 INTE GÄLLA FÖR VISSA ANVÄNDARE.


25. Händelser utanför vår kontroll

25.1 Vi ska inte hållas ansvariga eller ansvarskyldiga för eventuell underlåtenhet att utföra eller försening i utförandet av någon av våra skyldigheter när det gäller att tillhandahålla webbplatsen och Tjänsten, eller enligt ett Avtal, som orsakas av en händelse utanför vår kontroll. En händelse utanför vår kontroll definieras nedan i paragraf 25.2.


25.2 En händelse utanför vår kontroll avser varje handling eller händelse utanför vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till strejker, lockouter eller andra stridsåtgärder från tredje part, civila oroligheter, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (vare sig förklarat eller inte) eller hot eller förberedelse för krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sättning, epidemi eller annan naturkatastrof, eller fel i offentliga eller privata telekommunikationsnät eller omöjlighet att använda järnvägar, sjöfart, luftfartyg, motortransport eller andra kollektiva eller privata transportmedel.


25.3 Om en händelse utanför vår kontroll äger rum som påverkar utförandet av våra skyldigheter:


(a) kommer vi att kontakta dig så snart som rimligen är möjligt för att meddela dig och


(b) våra skyldigheter enligt ett Avtal kommer att avbrytas och tiden för utförandet av våra skyldigheter kommer att förlängas under den tid som händelsen utanför vår kontroll pågår. Där händelsen utanför vår kontroll påverkar vår leverans av Produkter till dig kommer vi att ordna ett nytt leveransdatum med dig efter att händelsen utanför vår kontroll är över.


26. Diverse

Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss och ersätter alla tidigare avtal eller kommunikationer. Om någon bestämmelse i dessa Villkor befinns vara ogiltig av en domstol ska ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa Villkor. Inget undantag ska vara giltigt mot oss om vi inte gör det skriftligt, och inget sådant undantag ska tolkas som ett undantag i någon annan eller efterföljande instans. Rubriker är endast avsedda för bekvämlighet och har ingen juridisk betydelse. Observera att dessa Villkor regleras av engelsk lag. Detta innebär att din användning av Tjänsten och eventuella Avtal för köp av Produkter via vår webbplats och alla tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dem kommer att regleras av engelsk lag. Du och vi är båda överens om att domstolarna i England och Wales kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion. Är du dock bosatt i något av de länder som anges i paragraf 7 utanför England och Wales kan du väcka talan vid domstolarna i ditt bosättningsland och om du är bosatt i Nordirland kan du också väcka talan i Nordirland, och om du är bosatt i Skottland kan du också väcka talan i Skottland.