Close up of red and blue material rolled up in box
Produktens hållbarhet

Kvalitet har alltid varit en del av vårt arv. Vi lär oss ständigt och utvecklar våra metoder för att skapa en överlägsen, långvarig design. Vi utökar vår portfölj av miljövänliga material, hittar sätt för att minska mängden använt material och möjliggöra cirkularitet genom lagning och återvinning. Vi lär oss hur vi ska designa med möjlighet till lagning i åtanke så att produkterna kan användas längre.

Uppfyller New Balances Green Leaf-standard

New Balances Green Leaf-standard anger miljömässigt föredragna material i våra skor och klädesprodukter. Vi kallar ett material för miljömässigt föredraget baserat på dess fysiska egenskaper, som återvunnet, eller baserat på dess hållbara inköpsmetoder, som läder från Leather Working Group. För att kläder ska uppfylla New Balances Green Leaf-standard måste minst 50 % av materialen i ett plagg vara miljömässigt föredragna. För skor måste minst 50% av materialen i ovandelen vara miljömässigt föredragna och minst ett material i mellansulan/yttersulan måste ha cirka 3 % biobaserat eller 5 % återvunnet innehåll. Materialanvändning i kläder och skornas ovandel beräknas efter mönsteryta. Detaljer om hur en produkt uppfyller Green Leaf-standarden finns på dess hängetikett, tvättrådsetikett eller i listan på www.newbalance.com.

En ansvarstagande produkttillverkning är en pågående resa. Vi utvecklar Green Leaf-standarden genom att fokusera på produkterna med högst volym, och rikta insatserna dit effekten blir som störst. I vår vårkollektion 2022 uppfyllde cirka 19 % av skovolymen från nylanserade stilar och mer än 60 % av den globala säsongsbetonade klädvolymen vår Green Leaf-standard. (Vissa klädkategorier tas inte med i Green Leaf-beräkningarna för ”globala säsongsbetonade kläder”: licensierade produkter, produkter som designas och marknadsförs av regionala designcenter, New Balance Direct to Team och Global Football.)

Miljömässigt föredragna material

Att välja miljömässigt föredragna material är ett av de mest betydelsefulla och omedelbara sätt vi har för att minska vår påverkan. Vi är fokuserade på att övergå från våra tre mest använda material – polyester, läder och bomull – till miljövänliga alternativ. Som beskrivits ovan kallar vi ett material för miljömässigt föredraget baserat på dess fysiska egenskaper, som återvunnet, eller baserat på dess hållbara inköpsmetoder, som läder från Leather Working Group.

Vårt mål är att all vår bomull och vårt läder ska komma från föredragna källor och 50 % av vår polyester ska återvinnas senast 2025.

År 2021 återvanns 30,9 % av vår polyester, 92 % av vårt läder kom från föredragna källor och 1,8 % av bomullen var av ekologiskt ursprung. Inköp av föredragen bomull ökade under andra halvåret av 2021 till cirka 75 % för produkter som introduceras 2022, vilket kommer återspeglas i vår rapportering om 2022. Uppgifter om polyester och bomull innefattar textilier, etiketter, spetsar, webbing, tåboxar, kappor och de flesta stödmaterial. EPM-statistik och -framsteg mot dessa mål exkluderar vissa kategorier, som licensierade produkter, regionalt anskaffat material för Storbritannien och Japan, Global Football-kläder, reklamkläder och produkter som designas och marknadsförs av regionala designcenter.

Mer hållbara material utvecklas ständigt, och vi kommer fortsätta att hitta nya sätt att låta miljömässigt föredragna material representera en allt större del av vår materialportfölj.

Graph illustrating New Balance environmentally preferred materials 2021 footwear and apparel
Pile of polyester material sitting on wooden board with trees in the background
Återvunnen polyester

Polyester är vår mest använda fiber och är en nyckelingrediens för att skapa otroligt flexibla och anpassningsbara material. Men polyester tillverkas av fossila bränslen och kräver en intensiv bearbetning för att kunna omvandlas till användbara material för skor och kläder. Det är därför vi satte som mål att 50 % av vår polyester ska återvinnas till 2025.

Återvunnen polyester kan tillverkas genom återvinning av plastavfall till nya fibrer och garn. Användningen minskar vårt beroende av nya fossila bränslen, är mindre energi- och vattenintensivt än ny polyester och leder bort plastavfall som annars skulle hamna på soptippen eller i naturen. Integrering av återvunnen polyester i våra produkter är ett första steg för att eliminera vårt beroende av traditionella syntetfibrer. Vi påskyndar denna övergång genom att fokusera på de produkter och material som innehåller mest polyester – både i synliga delar och invändiga komponenter. 2021 återvanns 30,9 % av vår polyester.

Different colored leathers hanging from rack in factory
Föredraget läder

Läder ger en oöverträffad hantverkskänsla, komfort, kvalitet, passform och hållbarhet. Men produktionen av naturligt läder kan resultera i en betydande miljöpåverkan från gård till garveri. Vi insåg det och satte som mål att köpa 100 % föredraget läder till 2025.

Vi definierar föredraget läder på två sätt: läder från LWG:s (Leather Working Groups) guldklassade garverier eller kromfritt läder. Förutom att anskaffa naturligt läder på ett ansvarsfullt sätt, arbetar vi för att ytterligare minska vår påverkan genom att utforska läderalternativ. 2021 köpte vi föredraget läder till 92 %. Dessutom uppfyller allt läder vi använder vår bredare policy för djurmaterial. Denna policy ställer som krav att djurens välbefinnande skyddas och att exotiska skinn inte används i våra produkter. Vår policy för djurmaterial finns i vår handbok för begränsade ämnen.

LWG:s guldklass

LWG granskar och certifierar garverier baserat på ett garveriets förmåga att visa god miljöpraxis i alla aspekter av läderbearbetningen. Vi köper för närvarande in läder från silver- och guldklassade garverier, och vi anser läder från guldgarverier vara ”föredraget”.

Kromfritt läder

Det mesta lädret är garvat med en kemikalie som kallas krom III, som kan vara skadlig för människor och miljön om den inte kasseras på ett ansvarsfullt sätt. För kromfritt läder används säkrare kemikalier under garvningsprocessen, vilket eliminerar krom från produktionen.

Close up of cotton plant with field of cotton in background
Föredragen bomull

Bomull är en av våra tre främsta textilier. Det är en naturfiber som har använts i tusentals år, men odlingen innebär både miljömässiga och samhälleliga problem, inklusive vatten- och kemikalieanvändning och tvångsarbete. Vi har åtagit oss att senast 2025 köpa 100 % föredragen bomull – vilket inkluderar bomull från Better Cotton och ekologisk bomull.

Vi är i det tidiga skedet av vår resa mot föredragen bomull och vi köpte mindre än 2 % föredragen bomull för produkter tillverkade 2021. Vi utökar våra program för att snabbt öka procentandelen av föredragen bomull som används för att uppnå vårt 2025-mål.

Better cotton

New Balance är en stolt medlem av Better Cotton. Better Cotton är inte fysiskt spårbart fram till slutprodukten. Genom att köpa produkter från Better Cotton skapas en efterfrågan och direktinvesteringar för att förbättra förhållandena på gårdsnivå. Läs mer på www.bettercotton.org/massbalance

Ekologisk bomull

Ekologisk bomull odlas och bearbetas enligt standarder som undviker användningen av giftiga kemikalier och upprätthåller lokal markhälsa och biologisk mångfald. All ekologisk bomull vi använder för närvarande är certifierad enligt Global Organic Textile Standards.

Föredragna sulor

Majoriteten av våra sulmaterial är gjorda i etylenvinylacetat (EVA) eller gummi. Även om EVA-skum ger oöverträffad dämpning och yttersulor i gummi ger hållbarhet och grepp, kommer både EVA och syntetiskt gummi från råolja, och naturgummi har kopplats till avskogning.

Biobaserad EVA

Vi gör små förändringar som räcker långt med våra EVA-skum. I över 20 % av de nya skorna i vår vårlansering 2022 användes omformulerade EVA-skum som ersatte cirka 3 % av det vanliga innehållet med en sockerrörsbaserad skumblandning som kommer från grödor som inte konkurrerar med lokal livsmedelsproduktion. Sockerrör är en förnybar resurs och integreringen av det i våra skor kommer bidra till att minska vårt beroende av råolja.

Under de kommande åren har vi planer på att öka mängden biobaserade och koldioxidsnåla material som används i våra sulor.

Återvunnet gummi

Från och med de skor som lanserades 2022 har vi införlivat cirka 5 % ombearbetat gummiavfall i formuleringarna till många av våra mest använda yttersulsmaterial. Denna innovation, som finns i över 14 % av alla nylanserade skor, införlivar en av våra fabriksavfallsströmmar i ett slutet system, vilket minskar vårt beroende av nya material.

Andra föredragna material

TENCEL™

Textilier med TENCEL™ Lyocell-fiber från Lenzing kommer från förnybara träkällor och är ett alternativ till bomull. TENCEL™ Lyocell tillverkas i en process med sluten krets som återvinner vatten och återanvänder giftfria lösningsmedel för att minska avfallet. TENCEL™ Lyocell kräver mindre energi och vatten än bomull och kräver inte användning av bekämpningsmedel och insekticider.

Överskottsmaterial

Ibland är hållbarhet något så enkelt som att använda de material man redan har. I vissa fall beställde vi för mycket, färgen var fel eller så använde vi mindre än förväntat, men dessa oanvända material borde inte gå till spillo. Vi arbetar för att minska mängden överskottsmaterial samtidigt som vi hittar sätt för att använda det material som blir över i produktionen.

Spinnex

New Balances Spinnex-material innehåller minst 30 % överskott av textilavfall Textilöverskottet kan ha vilken sammansättning som helst (t.ex. polyester eller bomull).